ساخت بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل تهران در تغییر کاربری-وکیل کیفری تغییر کاربری-وکیل متخصص تغییر کاربری

1-فردی اقدام به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک برای ساخت اتاقک نگهبانی در یک طبقه می نماید پس از اتمام کار و اخذ پایانکار در سال 1387 چند طبقه دیگر روی آن بدون مجوز احداث می نماید تکلیف چیست ؟

برابر مقررات در گذشته با توجه به سکوت قانون از این امر برداشت های متعددی می شد گروهی اعتقاد داشتند که چون تغییر کاربری شامل عرصه می شود ساخت و ساز طبقات فوقانی را جرم ندانسته گروهی دیگر این امر را جرم دانسته و حکم قلع و قمع صادر می‌کردند دسته سوم نیز افرادی را که در موافقت نامه آنها ذکر طبقات شده بود را مجرم ندانسته و در سایر مواردی که ذکری از طبقات نشده بود با توجه به سکوت قانون حکم برائت صادر می‌کردند که با اصلاحات بعدی برخی مشکلات مرتفع گردید.

2-فردی اقدام به احداث یک طبقه اتاقک نگهبانی با مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک می‌نماید پس از اخذ پایانکار یک طبقه دیگر بدون مجوز بنا می نماید دادگاه در خصوص وی حکم برائت صادر می نماید حال نامبرده جهت خرید انشعابات مراجعه می‌کند که دستگاه‌های خدمات رسان محل را منطبق با پروانه ندانسته و از ارائه انشعابات به نامبرده خودداری می نمایند و آن را موکول به استعلام از مدیریت امور اراضی محل دانسته تکلیف چیست؟

با توجه به تخلف وی از مفاد پروانه عملاً در صورتی که امکان اصلاح بنا وجود داشته باشد این امر با اصلاح بنا صورت می پذیرد و در غیر این صورت با این موضوع مخالفت می گردد تا موضوع توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک تعیین تکلیف گردد.

برای خواندن نمونه آرای بیشتر در این باره اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


احداث اتاقک نگهبانی در باغ - ساخت بنا روی اتاقک نگهبانی باغ - قانون احداث بنا در باغ
احداث بنا بدون مجوز در باغ, برابر نظر وکیل تخصصی تغییر کاربری با توجه به سکوت قانون از این امر گروهی اعتقاد داشتند که ساخت بنا روی اتاقک نگهبانی و تغییر کاربری شامل عرصه می شود ساخت و ساز طبقات فوقانی را جرم ندانسته گروهی دیگر این امر را جرم دانسته و حکم قلع و قمع صادر می‌کردند

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها