نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - نحوه قیمت گذاری املاک واقع در طرح


وکیل برای ابطال توافق با شهرداری-وکیل تهران در ابطال توافقات دولتی-وکیل در امور قراردادها-وکیل شکایت از توافقات شهرداری-وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری- نحوه قیمت گذاری املاک در طرح-نحوه تعیین قیمت املاک در طرح

بند اول : قیمت توافقی وکیل برای ابطال توافق با شهرداری، وکیل تهران در ابطال توافقات دولتی

در اغلب قوانین و مقرراتی که دولت و شهرداریها به استناد آن اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می کنند از توافق در خصوص تعیین بهای املاک و خسارت وارده به املاک اشخاص سخن به میان آمده است بنابراین اولین روش تقویم املاک و اراضی مورد بحث توافق میان مالک و دستگاه اجرایی است به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 به کارگیری سایر روش‌های تقویم زمانی متصور است که میان مالک و شهرداری بر سر قیمت توافق حاصل نشود.

وکیل در امور قراردادها، وکیل شکایت از توافقات شهرداری، وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری

بند دوم : قیمت کارشناسی در صورتی که طرفین در تعیین بها و میزان خسارت به توافق نرسند بها و میزان خسارت توسط کارشناسان تعیین می شود کارشناسان ممکن است به صورت انتخاب شوند توسط طرفین دادگاه و یا توسط دستگاه تملک کننده که در مورد اخیر هیات های قانونی با توجه به نظر کارشناسان بها و میزان خسارات را تعیین می کنند. بر اساس تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای ارزش معاملاتی زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد ماده 2 آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل نیز بهای عرصه خانه و اراضی اشخاص را که در حریم مسیل های شهری مناطق سیل زده قرار گرفته یا بگیرد بر اساس قیمت منطقه ای قرار داده است.

بند سوم : قیمت روز مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک قیمت روز تقویم پرداخت شود با توجه به آنچه گفته شد اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص بدون پرداخت وجه بر خلاف  قوانین و مقررات موضوعه می باشد این امر در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس می باشد.

مقررات بیشتر در مورد تصرف زمین بابت طرح دولتی اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب را در این مورد بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری برای تصرف املاک و اراضی


نحوه قیمت گذاری املاک در طرح - نحوه تعیین قیمت املاک در طرح - وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری
نحوه تقویم املاک واقع در طرح,برابر قوانین موضوعه ملاک پرداخت قیمت و خسارت املاک در طرح یا بر مبنای توافق مالک با شهرداری است و یا بر مبنای نظر کارشناسان در صورت عدم توافق به قیمت روز با تشریفات قانونی میباشد