نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100-09125253824تخریب ملک با رای ماده صد-وکیل برای ماده 100-وکیل ماده 100-وکیل ماده صد-وکیل متخصص ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 100-جریمه دیوارکشی باغ-محاسبه عوارض تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف-شکایت از شهرداری بابت تخریب-متن شکایت از ساخت و ساز همسایه-ابطال رای کمیسیون ماده 100همسایه مجاور

نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100

صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه شهرسازی فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم تخریب به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر فاقد وجاهت است

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه : 9209970903200394 مورخ 1392/02/29

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای(ع.ط) به طرفیت شهرداری توجه به خواسته اعتراض به رای شماره...مورخه.... با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره....مورخه.... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه صدور حکم قلع و تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده 100 می باشد در حالی که کمیسیون به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر مبادرت به صدور حکم قلع نموده که فاقد وجاهت است و بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی تبار _عبدالهی

برای مطالعه نمونه بیشتری از آرای دیوان عدالت در این باره اینجا را کلیک نمایید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


 


اعتراض به رای کمیسیون ماده 100تخریب - نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100-09125253824 - پلیس ساختمانی-09125253824
شرایط صدور حکم تخریب ساختمان,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها