تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


رای دیوان عدالت-بهترین وکیل عدالت اداری-نحوه اجرای رای دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت در دیوان عدالت-وکیل متخصص دیوان عدالت

اجرای رای دیوان نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات شکایت اولیه نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911244/91/19

رای دیوان

در خصوص شکایت (ح.الف) علیه آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان مبنی بر الزام خوانده به اجرای کامل دادنامه شماره 2609_88/9/30 صرف نظر از اینکه اداره خوانده طی لایحه دفاعیه ای اعلام داشته مفاد دادنامه مورد نظر درباره شاکی اجرا شده است با توجه به اینکه خواسته اجرای مفاد دادنامه های صادره از دیوان مستلزم شکایت جدید در برگهای دادخواست چاپی نبوده و نیازمند رعایت تشریفات مثل تقدیم شکایت اولیه نمی باشد با این وصف شکایت شاکی محمل قانونی ندارد و قرار رد صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه خضرائی _چاوشی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به امور طرح صحیح دعوی در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


وکیل شهرداری تهران - وکیل تخصصی شهرداری - نحوه اجرای رای هیات عمومی
تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری,اجرای رای دیوان نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات شکایت اولیه نیست.