تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


اعتراض گزینشی-رای دیوان عدالت گزینش-شکایت از گزینش-مشاوره پرونده های گزینش-مشاوره تخصصی گزینش-نمونه رای گزینش-وکالت پرونده های گزینش-وکالت در گزینش-وکالت متخصص در گزینش-وکیل امور گزینشی-وکیل برای گزینش-وکیل تهران در گزینش-وکیل دعاوی گزینشی-وکیل گزینشی-وکیل متخصص در گزینش

محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام نیازمند دلیل شرعی و قانونی است و رفتار اطرافیان فرد مدرک تعیین صلاحیت او نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص که توسط وکیل دیوان عدالت اداری جمع آوری شده تقدیم می گردد

 

 تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 910128/3

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت و مندرجات پرونده گزینشی شاکی نظر به اینکه منابعی که در مورد شاکی از آنان تحقیق به عمل آمده فی‌الجمله مطلبی که مبین ارتکاب محرمات و ترک واجبات شرعی و رفتار خلاف شئون اجتماعی در حدی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل حق اشتغال و استخدام گردد نمی باشد بلکه در موارد زیادی منابع ایشان را مورد تایید قرار گرفته اند از طرفی رفتار قابل انتقاد اطرافیان شاکی هم که بعضا مطرح شده اولاً در حدی که سبب ایراد به صلاحیت شاکی گردد نمی‌باشد ثانیاً شرعی و قانونی و منطقی نیست که رفتار اطرافیان مدرک تعیین صلاحیت شاکی گردد با این اوصاف و با عنایت به اینکه محروم نمودن افراد از حقوق اجتماعی دلیل قانع کننده قانونی می‌خواهد که در خصوص شاکی این امر احراز نمی گردد و بررسی های معموله در حدی که عدم صلاحیت شاکی را اثبات نماید نیست لذا حکم به نقض نظریه و رای هیات مرکزی گزینش و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه واحدی _فرزد

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات بیشتری در مورد گزینش ادارات دولتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت اداری - اعتراض به رای گزینش ادارات
تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام,محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام نیازمند دلیل شرعی و قانونی است و رفتار اطرافیان فرد مدرک تعیین صلاحیت او نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها