مرجع صالح به شکایت از سازمان آب و فاضلاب

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


شکایت از آب و فاضلاب-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت از سازمانها

سازمان آب و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیرو بوده و رسیدگی به دعاوی علیه آن در صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9109970900701803 مورخ 1391/09/18

رای دیوان

حسب اعلام اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه ساختمان متنازع فیه برای خوابگاه دانشجویان به اجاره واگذار شده است که استفاده دانشجویان هم مانند اجاره برای سکونت تلقی و هیچ دلیلی مبنی بر تغییر وضعیت به نحوی که منطبق با تبصره ذیل بند 2_4347 آیین‌نامه عملیات که وسیله همان سازمان به تصویب رسیده است باشد ابراز نشده است مضافا اینکه در قانون مالک و مستاجر هم خوابگاه از جمله اماکن استیجاری تلقی شده است و به نظر می رسد کماکان محل مذکور در اجاره مستاجر برای استفاده از منافع آن به صورت مسکونی است و تشخیص اداره طرف شکایت خلاف ماده استنادی به نظر می‌رسد ضمن آنکه احکام صادره از شعب دیوان دلالت بر غیر دولتی بودن سازمان طرف شکایت آب و فاضلاب نیست زیرا در هر حال سازمان طرف شکایت زیر مجموعه وزارت نیرو و از مصادیق ماده 13 قانون دیوان و تصویب آیین نامه وسیله وزیر نیرو و رای شماره 294 و 295 و 296 سال 80 هیات عمومی هم مستند کافی برای دولتی بودن سازمان طرف شکایت خواهد بود علیهذا اقدامات شرکت طرف شکایت غیرقانونی تلقی و حکم به نقض آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جعفری ورامینی_ بشارتی فر

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


وکیل پرونده های اداری - وکیل امور اداری - وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
مرجع شکایت از آب و فاضلاب,سازمان آب و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیرو بوده و رسیدگی به دعاوی علیه آن در صلاحیت دیوان است.