مرجع اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه ها

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به شکایت از دانشگاهها


اعتراض به رای کمیته انضباطی-رای کمیته انضباطی-شکایت از کمیته انضباطی-کمیته انضباطی دانشگاه-مشاوره تخصصی کمیته انضباطی-مقررات کمیته انضباطی-نمونه رای کمیته انضباطی-وکالت دعاوی کمیته انضباطی-وکیل پرونده کمیته انضباطی-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی کمیته انضباطی-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل عدالت اداری-وکیل کمیته انضباطی

رسیدگی به شکایت از آرای کمیته انضباطی دانشگاه ها در صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900302711 مورخ 1391/09/11

رای دیوان

برابر اوراق و محتویات پرونده شاکی به موجب رای شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه به اتهام رابطه نامشروع به منع موقت از تحصیل به مدت 2 سال محکوم گردیده است وی در دادخواست تقدیمی ضمن تکذیب اتهام منتسبه در اعتراض به رای مذکور عنوان داشته که رابطه نامشروع بین دو نفر بدون علقه زوجیت صورت وقوع پیدا میکند در حالی که در این پرونده هیچ شخصی که اینجانب بدون علقه زوجیت با او رابطه داشته ام مشخص نشده است و تنها با تفهیم اتهام بدون ابراز هیچگونه دلیل قانونی و شرعی و بدون توجه به دفاعیات موجه اینجانب رای بی‌اساس معترض عنه صادر شده است طرف شکایت پس از ابلاغ دادخواست و چند بار پیگیری در نهایت پس از حدود یک سال از ابلاغ دادخواست عنوان داشته است که به استناد مصوبات مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از کمیته های انضباطی دانشگاه را ندارد و در ماهیت هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده است لذا با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده اولاً ایراد طرف شکایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت موجه نمی باشد زیرا ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت ها حسب مفاد ماده 49 همان قانون از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه تفسیری شماره 5318_72/7/24 شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جز از طریق مصوبات بعدی آن مجمع یا مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از رفع مصلحت امکان پذیر نمی باشد بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری برای این شعبه قابل استناد نمی باشد ثانیاً در ماهیت دعوی با عنایت به اینکه شاکی منکر تخلف منتسبه است و آنچه به عنوان رای به شاکی ابلاغ شده فاقد استدلال شرعی و قانونی کافی در اثبات تخلف شاکی است و از طرفی مشتکی عنه هیچ‌گونه دفاعی در ماهیت ادعای شاکی به عمل نیاورده است بنابراین وارد دانستن اعتراض شاکی و اینکه رای و تصمیم معترض عنه از حیث کمال و کفایت رسیدگی مخدوش است حکم به نقض آن صادر و اعلام می‌گردد این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.

برای مطالعه نمونه آرای مشابه دیگری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه واحدی _فرزد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه اعتراض - کمیته انظباطیدانشگاه
اعتراض به رای کمیته انظباطی دانشگاه,رسیدگی به شکایت از آرای کمیته انضباطی دانشگاه ها در صلاحیت دیوان است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها