تاثیر تفکیک غیر مجاز برای پروانه

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


حق تفکیک شهرداری09125253824-سهم شهرداری از تفکیک اراضی-قدر السهم شهرداری از تفکیک زمین-الزام شهرداری بابت پروانه-بهترین وکیل شهرداری-تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک-رای بابت تفکیک ملک-مجازات تفکیک غیر قانونی-مقررات تفکیک املاک-نمونه رای تفکیک ملک-وکالت دعاوی شهرداری-وکیل اعتراض به شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل پرونده های تخصصی شهرداری-وکیل پرونده های شهرداری-وکیل تمامی شهرداریها-وکیل دعاوی تفکیک ملک-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل شهرداری کل-وکیل شهرداری مرکز-وکیل علیه اقدامات شهرداری

تاثیر تفکیک غیر مجاز برای پروانه

تفکیک غیرقانونی ملک توسط مالک مجوزی برای عدم صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری نمی باشد زیرا تفکیک امر جداگانه ای بوده که حساب ماده 101 قانون شهرداری صورت می پذیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 910997090323705 تاریخ: 1391/12/20

رای شعبه 32 دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک..... با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان نسبت به رقبه موضوع دعوی و اینکه یکی از وظایف اصلی شهرداری ها صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان هایی که در شهر ساخته می‌شوند است ملازمه تفکیک غیرقانونی ملک، عدم صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری نمی باشد و تفکیک امر جداگانه ای است که مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری انجام می گیرد لذا مستندا به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی وفق مقررات در رقبه موضوع دعوی صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی تبار _عبدالهی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آراء بیشتری در این خصوص بخوانید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


شرایط تفکیک ملک09125253824 - جریمه تفکیک غیر قانونی - تاثیر تفکیک غیر مجاز برای پروانه
تاثیر تفکیک غیر مجاز برای پروانه,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها