اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 بدون سند مالکیت

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


قیمت هر متر خلافی ساختمان 1400-نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده صد09125253824-ابطال رای کمیسیون ماده 100شهرداری-اعتراض به رای ماده 100-شکایت از رای ماده صد-شکایت بابت جریمه شهرداری-کمیسیون ماده 100 شهرداری-نحوه شکایت از شهرداری-وکالت تخصصی شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل پرونده های دیوان-وکیل تخصصی ماده صد-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل متخصص دیوان عدالت-وکیل متخصص ماده 100

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 بدون سند مالکیت

احراز سمت محکوم علیه رای

ایراد فقدان سمت از سوی شهرداری با فرض صدور رای به نام شاکی در کمیسیون ماده 100 قابل پذیرش نبوده و از رای به نام شاکی در کمیسیون مثبت سمت وی در طرح دعوی می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903004525 مورخ 1391/12/22

رای دیوان

کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 وفق آرای...و... نسبت به بنای احداثی آقای ف .ش معترض بوده و برابر آرای مذکور رای قلع و قمع صادر کرده‌اند شهرداری طی لایحه به استناد اینکه شاکی فاقد سند رسمی و ثبتی است درخواست رد شکایت نموده نظر به این که اولاً با صدور رای به نام نامبرده ادعای شهرداری مبنی بر فقد سمت فاقد توجیه نیست. ثانیاً نوع بنا اعم از مسکونی تجاری و... همچنین میزان آن و ایضاً طبقات و سال ساخت نه در آرای کمیسیون و نه در پاسخ شهرداری بیان نشده ثالثا اینکه بنا در کاربری مجاز و در حد تراکم و یا مازاد آن می باشد و تبیین نگردیده و رای به صورت کلی صادر شده و مبهم است فلذا با نقض آن جهت رسیدگی مجدد با بررسی دقیق و با رعایت مفاد این رای به کمیسیون تجدید نظر هم عرض ارجاع می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه محمدی _شریفی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


جریمه ماده 100شهرداری-09125253824 - اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 - شکایت از تخلف ساختمانی همسایه
جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها