نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


ابطال حکم تعزیرات-ابطال رای تعزیرات-شکایت بابت رای تعزیرات-نحوه ابطال رای تعزیرات حکومتی-نمونه رای ابطال حکم تعزیرات-نمونه رای دیوان عدالت-وکیل برای ابطال رای تعزیرات-وکیل برای تعزیرات حکومتی-وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل جهت تعزیرات حکومتی-وکیل متخصص تعزیرات حکومتی

میزان اعتبار صدور حکم محکومیت در تعزیرات بر مبنای استنباط شخصی

صدور حکم محکومیت مستلزم احراز تخلف یا بزه بر اساس دلایل و مدارک متقن و غیر قابل انکار است و صدور رای صرفا بر اساس اظهارات اشخاص دیگر و استنباط شخصی و همگانی فاقد وجاهت قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901401136 مورخ 1392/06/12

رای دیوان

شکایت شاکی دائر به اعتراض نسبت به رای شماره... صادره از شعبه اول ویژه به شرح دادخواست تقدیمی با ملاحظه مستندات و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و پرونده تعزیراتی مالا وارد و درخور پذیرش است زیرا صدور حکم محکومیت مستلزم احراز تخلف یا ارتکاب بزه بر اساس دلایل و مدارک متقن و غیر قابل انکار است که در این پرونده بر این روال اقدام نشده است و صرفاً با اظهارات اشخاص دیگر و استنباط شخصی و همگانی اقدام به صدور رای گردید که با موازین دادرسی عادلانه منافات دارد لذا شکایت را وارد تشخیص داده رای به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه صباغی _شجاعی نوری

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تعزیرات حکومتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


ابطال حکم تعزیرات حکومتی - نحوه ابطال حکم تعزیرات - وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی
وکیل تهران در دیوان عدالت,صدور حکم محکومیت مستلزم احراز تخلف یا بزه بر اساس دلایل و مدارک متقن و غیر قابل انکار است و صدور رای صرفا بر اساس اظهارات اشخاص دیگر و استنباط شخصی و همگانی فاقد وجاهت قانونی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها