تشدید جریمه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله بالاتر

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


ابطال تشدید مجازات جریمه شهرداری-افزایش جریمه شهرداری-تشدید مجازات جریمه شهرداری-کمیسیون ماده 100 تهران-مقررات ماده 100-وکیل امور شهرداری-وکیل امور ملکی-وکیل برای شهرداری-وکیل برای ماده ۱۰۰-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل جهت ماده ۱۰۰-وکیل دعاوی ماده ۱۰۰-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شهرداری تهران-وکیل ماده 100-وکیل ماده 100 تهران

رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری پژوهش پذیر است و مرجع رسیدگی آن کمیسیون دیگر ماده صد با اعضای متفاوت می باشد برخی دوستان بر این باورند که هدف از اعتراض تخفیف یا کاهش جریمه است و تشدید رای معترض در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری بر خلاف مقررات و اصول مسلم حقوقی است.

رویه قضایی این نظریه را نمی پذیرد و به اعضای کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری آزادی بیشتری می دهد هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 578_ 1390/12/15 در رابطه با جواز تشدید جریمه این گونه نظر داده است. مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش‌بینی شده است با توجه به حکم قانونی مذکور در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره های ماده 100 قانون شهرداری اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. هیات عمومی رای شعبه 27 دیوان دایر بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف را برگزیده است دادنامه شماره 1317_ 1389/5/18 شعبه مذکور بیان می‌دارد شاکی در متن شکایت اعتراف به وقوع تخلف ساختمانی دارد لکن اعتراض به تشدید رای کمیسیون تجدید نظر در میزان تعیین جریمه است نظر به اینکه برخی از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشدید در کمیسیون تجدید نظر دارند بنابراین نظریه فوق رای کمیسیون تجدیدنظر مغایرتی با قانون ندارد. قاعده منع تشدید جریمه در صورتی که شهرداری به رای کمیسیون بدوی اعتراض کند اعمال نمی شود احتمال تشدید جریمه نباید مانع بهره‌مندی محکومان از حق تجدیدنظرخواهی و ایجاد اسباب تردید در اعمال آنان شود.برگرفته از دکترغلامرضا کامیار-شهر در پرتو رویه قضایی

مطالعه نمونه آرا و مقررات تکمیل تر مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-0919450404079


تشدید جریمه با اعتراض - افزایش جریمه با اعتراض - تشدید جریمه با تجدید نظر
افزایش جریمه با اعتراض به رای,افزایش جریمه با اعتراض شهرداری در مرحله تجدید نظر وجود دارد اما اگر شهرداری از رای کمیسیون ماده 100 اتجدید نظر نکند افزایش جریمه با اعتراض مالک و یا ذینفع صحیح نیست