نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

در شاخه : نمونه آراء مربوط به مجوز ساخت بنا در دیوان عدالت


الزام دهیاری به صدور مجوز ساخت-ساخت بنا در خارج از شهر-شکایت از دهیاری برای پروانه-مجوز ساخت دهیاری-مرجع صدور پروانه در روستا-مقررات ساخت بنا در روستا-نمونه شکایت از دهیاری-وکیل امور شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل متخصص شهرداری

الزام دهیاری به صدور مجوز ساخت نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

1_ منشاء قانونی

در ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیات وزیران چنین مقرر شده است : دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضی موضوع این آیین‌نامه شهرها و روستاها پروانه ساختمانی دریافت نمایند مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد. تبصره 1_مرجع تعیین شده برای صدور پروانه موظف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز اقدام نماید. تبصره 2 _مرجع صدور پروانه مکلف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 را اخذ نماید. تبصره 3_ ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع این ماده می‌باشد وزارت نیرو در خصوص دکل های انتقال برق از شمول این تبصره مستثنی است. متقاضی در صورت خودداری نهادهای مربوطه در صدور پروانه ساخت مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان اقامه دعوا می کند.

2.نمونه دادنامه

مرجع رسیدگی : شعبه 40 دیوان عدالت اداری شاکی: آقای... طرف شکایت : 1_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 2_ بخشداری ... موضوع شکایت و خواسته : صدور حکم به الزام خواندگان به صدور پروانه ساختمانی گردشکار : شاکی اجمالاً اظهار داشته مراجع طرف شکایت از صدور پروانه ساخت مسکونی امتناع می نمایند لذا تقاضای الزام آنها به صدور پروانه را نموده است. طرف شکایت اعلام کرده مسئولیت صدور پروانه ساختمانی در روستاها دهیاری می باشد مضافا اینکه شاکی دلیلی بر مالکیت ارائه نکرده است و محل مورد نظر شاکی در حریم رودخانه واقع گردیده و امکان صدور پروانه میسور نیست. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت احتیاطی مقرر فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای دیوان با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و ملاحظه مدافعات مراجع طرف شکایت طی لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده و مجموعه دلایل و مدارک ابرازی طرفین اولاً: شکایت مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به لحاظ اینکه مرجع مذکور تکلیفی به صدور پروانه ساخت ندارد غیر موجه بوده به استناد بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: درخصوص شکایت مطروحه علیه بخشداری به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه صدور پروانه ساختمانی مستلزم احراز مالکیت متقاضی از ناحیه مراجع صادر کننده مجوز بوده و شاکی دلیل و مدرکی که بیانگر مالکیت وی نسبت محل مورد ادعا ارائه نموده است مضافا اینکه به دلالت اعلام مراجع ذیصلاح مکان مورد نظر شاکی در حریم رودخانه واقع گردیده و مستفاد از مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی می باشد . بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد به مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.برگرفته از گونه شناسی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت برای پروانه اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای دیوان عدالت - الزام دهیاری برای پروانه - نمونه شکایت بابت پروانه ساختمان
الزام دهیاری به صدور پروانه,شرایط مقررات و قوانین و نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص الزام دهیاری به صدور پروانه ساخت ملک و مرجع صدور پروانه ساخت در روستا

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی