اعضای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


اعضای هیات تجدید نظر تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت

نحوه رسیدگی:

ماده 44 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد هیات های تجدید نظر در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود: _ نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیات _ یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه _ یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی _ نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان _ یک نفر به عنوان نماینده کارفرما همانگونه که مشاهده می شود ترکیب هیات های بدوی و تجدید نظر به جز دو مورد یکسان است اولاً در ترکیب هیات های بدوی برخلاف هیات های تجدید نظر قاضی حضور ندارد دوم اینکه برخلاف هیات های بدوی نماینده کارگران در هیات های تجدید نظر حضور ندارد و عدم پیش بینی نماینده بیمه شدگان با اصل سه جانبه گرایی نماینده دولت کارفرمایان و کارگران منافات دارد. تاریخ رسیدگی در هیات تجدید نظر به کارفرما ابلاغ می شود و حضور وی برای ادای توضیحات بلامانع است آرای هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است اما به موجب بند 2 از قسمت الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این مرجع صالح به رسیدگی شکلی به آرای قطعی مراجع شبه قضایی است و به موجب قسمت دوم ماده 63 قانون دیوان این مرجع در صورت رای اصراری مرجع شبه قضایی رسیدگی ماهوی می نماید.برگرفته از حقوق تامین اجتماعی- دکتر مجتبی محبی

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران


اعضای هیات تجدیدنظر تامین اجتماعی - تفاوت هیاتهای تامین اجتماعی - تامین اجتماعی تهران
اعضای هیات تجدید نظر تامین اجتماعی,مرجع اعتراض به مطالبات تامین اجتماعی از اشخاص هیات بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بوده و تصمیمات این هیات قابل اعتراض در هیات تجدید نظر و سپس،دیوا عدالت اداری می باشد