نمونه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری آموزشی به مسکونی-اعتراض به مبلغ جریمه شهرداری-اعتبار رای کمیسیون ماده صد-نمونه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری09125253824-وکیل امور شهرداری-وکیل متخصص ماده 100 تهران-بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

نمونه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

رای کمیسیون بدوی شماره 7 ماده 100 قانون شهرداری تهران به شماره....مورخ......

1-در خصوص تخلفات ساختمانی دایر بر تبدیل یک واحد مسکونی به محل اداری مستنداً به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حکم به تعطیل و اعاده به وضع سابق صادر می‌گردد.

2-در خصوص پیش آمدگی مشرف به معابر نظر به اینکه پیش آمدگی مخل حقوق عمومی برخلاف تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و مخالف اصول شهرسازی است حکم به قلع بنا همباد با سایر املاک همجوار با رعایت سایر اصول و مقررات با نظر شهرداری صادر می‌گردد.

3-در خصوص استفاده تجاری به متراژ 30متر مربع واقع در طبقه همکف نظر به گواهی ساختمان و اسناد و مدارک ابرازی دایر بر استفاده از ملک قبل از سال 1360 49 حکم برائت صادر می‌شود.

4-در مورد تبدیل یک واحد به دو واحد مسکونی در طبقه دوم نظر به اینکه اقدام صورت گرفته خلاف اصول شهرسازی و نتبجتا موجب کسر پارکینگ نیز می‌گردد حسب تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری حکم اعاده به وضع سابق صادر می‌گردد.

رای صادره ظرف 10 روز قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و سپس بعد از قطعیت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : فرمول محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری


نمونه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری09125253824 - جریمه ساخت بدون پروانه - وکیل متخصص ماده ۱۰۰ تهران
نمونه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری,بهترین و با تجربه ترین وکیل در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با بسیاری از پرونده‌های موفق

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها