طرح تفصیلی چیست ؟ 09125253824

در شاخه : انواع طرحهای توسعه شهری - طرح تفصیلی


طرح تفصیلی چیست-طرح تفصیلی شهرداری-تعریف طرح-شرایط تصویب طرح تفصیلی-طرح تفصیلی چیست-کارکرد طرح تفصیلی-مرجع تصویب طرح تفصیلی-مقررات تصویب طرح تفصیلی-

طرح تفصیلی چیست ؟

طرح تفصیلی : طرح تفصیلی طرحی است که در آن بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود.

این طرح ها حاوی جزئیاتی هستند که در طرحهای جامع شهری به صورتی کلی تر به آنها پرداخته شده است اهداف طرح های تفصیلی همانند طرحهای جامع تعادل بخشیدن به شیوه‌ی استقرار در کاربری های شهری و یکسان کردن سطح خدمات و تاسیسات در نقاط گوناگون شهر است.

مرجع تصویب طرح تفصیلی کمیسیون موضوع ماده 5 ق.ت.ش.ع.ش.م.ا می باشد اما در شهر تهران مرجع تصویب طرح تفصیلی کمیسیون موضوع تبصره همین ماده می‌باشد.

معهذا در عمل مشاهده شده که کمیسیون مزبور اختیارات خود را به مراجع دیگری تفویض کرده است که این اقدام به دلیل این که مغایر با قانون و شان کمیسیون مربوطه بوده است از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

با توجه به قوانین مربوطه ملاحظه می شود که متاسفانه در خصوص تصویب طرح های تفصیلی نیز صرفاً یک مرجع اداری و بدون هیچگونه اطلاع و دخالت صاحبان حقوق مالکانه یعنی شهروندان تصمیم گیری می نمایند.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در ابطال تصمیمات کمیسیون ماده 5 شهرسازی اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : تعریف طرح جامع و کاربرد آن چیست؟

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

خواندن این مطلب کاربری را از دست ندهید : مراحل گرفتن پروانه یا شناسنامه ساختمان


طرح تفصیلی چیست - مرجع تصویب طرح تفصیلی - طرح تفصیلی شهرداری
طرح تفصیلی شهرداری,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها