نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


شکایت سرقفلی از شهرداری-وکیل پایه یک دیوان-وکیل سرقفلی-وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل کریمی-وکیل متخصص سرقفلی

رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به تحویل سرقفلی واگذار شده از امور ترافعی و خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد

شماره دادنامه : 9209970903300282 مورخ 1392/02/21

رای دیوان

ماحصل شکایت خانم (ع.الف) به این شرح می باشد که مشارالیه اعلام داشته در پی شهرداری مبنی بر واگذاری سرقفلی تعدادی مغازه به عنوان متقاضی اقدام به واریز وجه به حساب شورای شهر بانه نموده لیکن پس از گذشت بیش از ده سال نسبت به واگذاری آن اقدام نمی نمایند با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه نظر به اینکه موضوع شکایت مطروحه از امور ترافعی بوده و از صلاحیت های مصرحه در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بانه صادر و اعلام می گردد مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه معروفی _گودرزی

برای مطالعه نمونه های دیگر از آراء دیوان عدالت در شکایت علیه شهرداری اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


شکایت واگذاری سرقفلی از شهرداری - شکایت برای سرقفلی - نمونه رای شکایت از شهرداری
صلاحیت دیوان عدالت در شکایت از شهرداری,اساسا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به دعاوی که جنبه قراردادی و ترافعی داشته باشد را ندارد و نمونه رایس از مصادیق عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوی مطروحه می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی