رد صلاحیت در گزینش به دلیل سوء شهرت بستگان

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


اعتراض به رای گزینش-بهترین وکیل مربوط به گزینش-شکایت از رای گزینش-وکیل تهران در گزینش-وکیل دعاوی گزینش

سوء شهرت بستگان داوطلب ارتباطی با صلاحیت شاکی ندارد و هسته گزینش باید دلایل قانونی برای رد صلاحیت شخص داوطلب ارائه کند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900500412 مورخ 1392/02/16

رای دیوان

در مورد خواسته شاکی در باب اعتراض به رای مورخ1391/11/28 کمیسیون تجدید نظر گزینش با عنایت به اینکه مدارک عدم تایید صلاحیت استخدامی شاکی حسب لایحه دفاعیه سوء شهرت خانوادگی در ارتباط با برادر شاکی حمل و نقل مواد مخدر و اعتیاد پدر شاکی به مواد مخدر و سوء شهرت بستگان به نزاع و درگیری می باشد در حالی که در مورد اتهام برادر شاکی طبق دادنامه شماره... قرار منع پیگرد صادر شده و در مورد اعتیاد پدر داوطلب گر چه دلیلی ارائه نشده قانون حتی در صورت اعتیاد پدر و حتی سوء شهرت بستگان داوطلب به درگیری این موضوعات هیچ ارتباطی به صلاحیت شاکی ندارد و گزینش در آرای صادره و چه در لایحه دفاعیه هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که شاکی شخصا صلاحیت استخدام را نداشته باشد ارائه نکرده اند بنابراین حکم به نقض رای مورخ1391/11/28 کمیسیون تجدید نظر گزینش و رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می گردد در مورد خواسته الزام به استخدام نظر به اینکه شکایت مطروحه توجهی به طرف شکایت نداشته مستندا به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه فرح پور_ محمدی

برای مطالعه نمونه های دیگری از آرای دیوان عدالت در مورد گزینش اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


هسته گزینش - اعتراض به رای گزینش - رای دیوان عدالت برای گزینش
سوء شهرت بستگان برای گزینش,سوء شهرت بستگان داوطلب ارتباطی با صلاحیت شاکی ندارد و هسته گزینش باید دلایل قانونی برای رد صلاحیت شخص داوطلب ارائه کند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها