اعتراض به عوارض قراردادهای پیمانکاری در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


کمیسیون عوارض-وکیل ابطال عوارض شهرداری-وکیل عوارض شهرداری-وکیل کمیسیون عوارض-وکیل ماده 77-وکیل متخصص عوارض

وکیل امور شهرداری-09194504079

قراردادهای پیمانکاری از مصادیق خدمات ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تعیین عوارض بر آن توجیه قانونی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903102009

رای دیوان

ملاحظه می گردد شرکت فوق الذکر به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر از توابع استان اصفهان به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر نقض رای شماره کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع رای معترض عنه عوارض نیم درصد پیمانکاری مربوط به سال‌های 88 و 89 می باشد و پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مطابق رای شماره 550_91/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمل قانونی ندارد و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع ماده 50 قانون مذکور محسوب می گردد بنابراین شکایت شرکت شاکی را موجه و حکم به ورود آن و نقض رای معترض صادر می گردد و خوانده ملزم است پرونده را به کمیسیون هم عرض عنه ارسال نماید رای فوق مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اکابری_ رسالتی

در صورت تمایل به به دانستن مطالب بیشتری در مورد عوارض شهرداری و کمیسیون ماده 77 اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


عوارض قرارداد پیمانکاری - عوارض برای قراردادهای پیمانکاری - رای دیوان عدالت برای عوارض قرارداد پیمانکاری
عوارض قراردادهای پیمانکاری با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری,قراردادهای پیمانکاری از مصادیق خدمات ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تعیین عوارض بر آن توجیه قانونی ندارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها