شرایط تبعیت مراجع دادرسی کار از آرای دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


بهترین وکیل عدالت اداری-وکیل امور اداره کار-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دعاوی کارگری-وکیل شکایت از کارفرما-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

هیات هم عرض حل اختلاف در تصمیم خود از رای دیوان تبعیت نکرده و مستند به تبصره ماده 14 قانون دیوان رای صادره فاقد ارزش قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 910605

رای دیوان

شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق الذکر به رای دیوان طی دادنامه شماره 2770 مورخ 90/9/19  توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است لذا تقاضای نقض رای شماره 91/2600/1 مورخ 91/2/11 را دارد مشتکی‌عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است اعتراض قانونی نیست رسیدگی هیات مطابق مقررات است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت هیات هم‌عرض در تصمیم خود از رای دیوان تبعیت نکرده است رای صادره فاقد ارزش قانونی است حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند این رای برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کرمی_ شجاعی نوری

برای مطالعه نمونه آرای دیگری ازر شعب دیوان عدالت در امور اداره کار اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


وکیل امور دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تخصصی دیوان عدالت
شرایط تبعیت مراجع دادرسی کار از آرای دیوان عدالت اداری,هیات هم عرض حل اختلاف در تصمیم خود از رای دیوان تبعیت نکرده و مستند به تبصره ماده 14 قانون دیوان رای صادره فاقد ارزش قانونی است