مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


کریمی وکیل دادگستری-مرجع شکایت از ادارات-نهاد کتابخانه های عمومی کشور-وکیل با تجربه دیوان عدالت-وکیل پایه یک عدالت اداری-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل در امور دیوان عدالت-وکیل دعاوی عدالت اداری-وکیل عدالت اداری-وکیل کریمی

رسیدگی به شکایت علیه نهاد کتابخانه های عمومی کشور به دلیل غیر دولتی بودن آن خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 4018/90/9

رای دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 91/7/22 نظر به اینکه به موجب تبصره یک ماده 11 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 82/12/17 مجلس شورای اسلامی کتابخانه های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی می باشند علی‌هذا موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوده بدین لحاظ قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد بدیهی است شاکیه در اجرای قانون کار حق طرح شکایت در مراجع قانونی را خواهد داشت رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهری _پیرزاده

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در شکایت ازسازمانها و صلاحیت دیوان در رسیدگی به این دعاوی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل امور شهرداری - وکیل برای امور شهرداری
مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور,رسیدگی به شکایت علیه نهاد کتابخانه های عمومی کشور به دلیل غیر دولتی بودن آن خارج از صلاحیت دیوان است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی