نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل با تجربه ماده 100-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل تهران در ماده صد-وکیل جرایم ساختمانی-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل شکایت از ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل ماده 100-وکیل ماده صد-وکیل متخصص ماده 100-شکایت از شهرداری بابت تخریب-متن شکایت از ساخت و ساز همسایه-ابطال رای کمیسیون ماده 100همسایه مجاور-اعتراض به رای کمیسیون ماده 100تخریب

نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100

لزوم احراز ضرورت تخریب و مغایرت سازه با اصول سه گانه

احراز ضرورت تخریب و مغایرت سازه با اصول سه گانه شهرسازی فنی و بهداشتی نیازمند ادله و مدارک است و عدم احراز آن از موجبات نقض رای می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 583/91/29

رای دیوان

نظر به اینکه آرای صادره از سوی کمیسیون بایستی مستدل و مستند باشد که رای معترض عنه فاقد وصف مذکور بود مضافا با توجه به اینکه ساختمان مذکور در مرئی و منظر مامورین شهرداری احداث گردیده که مامورین به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اینکه ضرورت تخریب و مغایرت آن با اصول سه گانه مشخص نگردیده و از طرفی تخریب موجب هدر رفتن ثروت و منابع ملی می گردد لذا با توجه به مراتب فوق الذکر شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان_ بهرامی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : جلوگیری از حکم تخریب با دستور موقت

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری - 09194504079

این را هم بخوانید : نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100


رای دیوان عدالت در خصوص سایه اندازی ساختمان مجاور - نمونه رای کمیسیون ماده 100شهرداری
نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها