تاثیر جریمه بر تغییر کاربری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


تاثیر جریمه بر تغییر کاربری091215253824-شکایت از تغییر کاربری مسکونی به تجاری-احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری آموزشی به مسکونی-اعتراض به مبلغ جریمه شهرداری-تغییر کاربری با ماده صد-رای تخریب ماده 100-مشاور متخصص ماده 100-وکیل امور ماده صد-وکیل پرونده های ماده 100-وکیل تغییر کاربری-وکیل دعاوی ماده صد-وکیل شکایت از ماده صد-وکیل کمیسیون ماده صد

تاثیر جریمه بر تغییر کاربری

این مطلب که توسط وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 نوشته شده نظر قرآن دیوان عدالت اداری اساسن کمیسیون ماده صد مرجع موافقت یا تجویز تغییر کاربری نمی باشد

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این که در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقبا تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است چون موضوع رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه ناظر به ساختمان بوده و ساختمان برای امر بازسازی تخریب شده رای این کمیسیون مبنی بر اخذ جریمه و صدور پایان کار نیز منقضی می گردد و حق مکتسب صدق نمی کند به عبارت دیگر جریمه کردن متخلف و اجرای آن باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی شود تا زمانی که ساختمان پابرجاست رای کمیسیون ماده 100 باقی است و ذی‌نفع می تواند از آن استفاده کند بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخصی بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید تقاضای مالک را با طرح‌های مصوب شهری طرح تفصیلی مطابقت می‌دهد و بر اساس آن پروانه صادر می نماید.

بنابراین صدور حکم کمیسیون ماده 100 دایر بر تجویز استفاده غیر مسکونی از بنای مسکونی به معنی تغییر کاربری عرصه محسوب نگردیده و با تخریب بنا به هر طریق یا تقاضای تخریب و نوسازی از سوی مالک، شهرداری کاربری ملک بر اساس طرح تفصیلی مشخص و لزوماً این کاربری اداری یا تجاری نخواهد بود.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


اعتبار رای کمیسیون ماده صد - جریمه ساخت بدون پروانه - وکیل تخصص کمیسیون ماده 100
تاثیر جریمه بر تغییر کاربری091215253824,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها