مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


فرول ماسبه جریمه ماده 100-090125253824-مشاوره تخصصی عوارض شهرداری-نحوه ابطال عوارض شهرداری-نحوه شکایت از ماده 77-وکالت بابت عوارض شهرداری-وکالت در پرونده های شهرداری-وکیل پرونده های عوارض-وکیل تخصصی عوارض شهرداری-وکیل در امور شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماده ۷۷ شهرداری

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 77


الف) دیوان عدالت اداری توسط مودیان مطابق اصل 173 قانون اساسی و برابر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

ب) دادگاه عمومی و حقوقی در صورت اعتراض توسط شهرداری و دستگاه‌های دولتی.

در واقع می توان گفت موضوع به اعتبار وضعیت حقوقی شاکی و شخصیت خواهان از حیث وابستگی آن به دولت و یا مصداقی از واحدهای دولتی و نهادهای عمومی با شخصیت حقیقی شاکی، موجب تغییر صلاحیت مرجع عالی قضایی جهت رسیدگی به شکایات از آراء مراجع غیر قضایی خواهد شد. نکته اینکه چنانچه رسیدگی به اعتراض مودی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود در این مورد مودی باید در مهلت تعیین شده از طرف کمیسیون ، رسید طرح دعوای خود را به دبیرخانه تحویل نماید در غیر اینصورت خواسته مودی رد می‌شود رای مقتضی صادر می گردد مانند این که مودی در خصوص عوارض خاصی مانند عوارض تغییر کاربری،عوارض تمدید پروانه ساختمانی، شهر مورد نظر و غیره دعوایی جهت ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نموده باشد که تا زمان اتخاذ تصمیم در آن مرجع رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده 77 متوقف باشد در برخی از شعب دیوان عدالت اداری رویه بر این است که آرای صادره کمیسیون ماده 77 که مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد بدون اینکه مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد تایید می شود و دلیلی بر ابطال آن شناخته نمی شود این در حالی است که بر اساس اصل 170 قانون اساسی اختیار عدم ترتیب اثر به مصوبه خلاف قانون شوراهای شهر وجود دارد این اصل اشعار می دارد قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.برابر یافته اینجانب وکیل تخصصی عوارض شهرداری

[مطابق اساس رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه در کمیسیون ماده 77 بر اساس مصوبه شورای شهر حکم به تایید عوارض مورد شکایت شاکی صادر شود این حکم تا زمانی که مصوبه مورد استناد در هیئت عمومی ابطال نشود یا اینکه توسط فرمانداری و کمیسیون تطبیق مصوبات با قوانین لغو نگردد همچنان معتبر بوده و آرای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تایید می شود.]

برگرفته از عوارض غیر قانونی شهرداری ها در مصوبات شوراها-امید محمدی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : فرمول محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض کمیسون ماده 77 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید  : جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی


نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 - نمونه رای کمیسیون ماده 77 - محاسبه عوارض تخلف ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف
مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 77,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها