شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به گمرک در دیوان عدالت


بهترین وکیل عدالت اداری-وکیل امور گمرکی-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل دستور موقت-وکیل دعاوی گمرکی-وکیل شکایت از سازمانهای دولتی-وکیل شکایت از گمرک-وکیل عدالت اداری

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجّها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه از آنجایی که شاکی به استناد بند 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مدعی عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص وارد کردن یک دستگاه می‌باشد و این در حالیست که بند 1 ماده 11 آیین نامه مزبور صریحا اعلام داشته است که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد با توجه به اینکه در مانحن فیه شاکی هیچ گونه دلیلی ارائه نداده که در سال 1388 کالای خریداری شده وارد گمرک شده و در دفاتر آن به ثبت رسیده است بنابراین اقدام گمرک در مطالبه حقوق ورودی کالا به ماخذ سال 1389 وفق مقررات قانونی بوده است با توجه به مراتب مذکور شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری در امور گمرکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل تخصصی دیوان عدالت - وکیل امور دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت اداری
شرط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا,برابر بند 1 ماده 11 آیین نامه مزبور صریحا اعلام داشته است که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد