وضعیت حقوق مالکانه املاک در طرح های دولتی و شهرداری

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - شرایط اعاده مالکیت املاک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح


املاک در طرح-حقوق مالکانه املاک در طرح-مقررات املاک در طرح-مقررات املاک واقع درطرح-وضعیت مالکیت املاک در طرح-وکیل برای امور شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری

حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم تصویب کاربری زمین به مالک میتواند از انحای حقوق مالکانه بهره‌مند گردید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902804910 تاریخ : 1391/12/9

                                                      رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت (الف.ع) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار الزام شهرداری به اعمال حقوق مالکانه صدور پروانه ساختمانی در پلاک اصلی..... بخش....آمل با توجه به اسناد و مدارک ابرازی شاکی مدعی است مالک پلاک ثبتی شماره.....اصلی.... بخش آمل به متراژ بوده و از چند سال قبل با وجود مراجعات مکرر شهرداری به علل مختلف و غیرقانونی از انجام وظایف قانونی و صدور مجوز ساخت خودداری می نماید لذا الزام به صدور پروانه ساختمانی را تقاضا کرده است طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره..... اعلام نموده پلاک متعلق به شاکی از سال 1364 در طرح باغ قرار گرفته و تا به حال از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری مسکونی آن تصویب نشده است تا صدور پروانه ساختمانی مسکونی امکان داشته باشد لذا رد شکایت را درخواست کرده است با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن مقرر نموده مالک می‌تواند بعد از انقضای پنج سال از اعلان طرح از انحای حقوق مالکانه از جمله احداث بنا بدون ابطال طرح برخوردار باشد و از زمان اعلام طرح بیش از 5 سال گذشته است و با توجه به اینکه وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صدور پروانه ساختمانی از وظایف تخصصی شهرداری هاست بنابراین شکایت موجه تشخیص و به استناد موارد قانونی مذکور و مواد 7،13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی مسکونی طبق مقررات صادر و اعلام میگردد.

برای مطالعه نمونه آرای مشابه دیگری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان عدالت - شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت
وکیل متخصص دعاوی شهرداری,حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم تصویب کاربری زمین به مالک میتواند از انحای حقوق مالکانه بهره‌مند گردید.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها