مزایای استخدامی برای جانبازان

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


حقوق استخدامی جانبازان-شرایط استخدامی جانبازا-قانون استخدامی جانبازان-مزایای استخدامی جانبازان-مقررات استخدامی جانبازان-وکالت دعاوی استخدامی-وکیل امور استخدامی-وکیل برای استخدامی-وکیل پرونده های استخدامی-وکیل جانبازان-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل دعاوی جانبازان-وکیل شکایت استخدامی

برخورداری از مقطع تحصیلی و گروه شغلی بالاتر جانبازان مستحق برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی و یک گروه شغلی بالاتر هستند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901900462 مورخ 1392/02/21

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (م.ب) علیه سازمان کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر احقاق حقوق و مطالبات مدت خدمت اعم از حقوق مزایا فوق العاده ایثارگری کمک هزینه عائله مندی هزینه اولاد بدی آب و هوا پاداش عیدی سنوات و حق مرخصی استحقاقی در رابطه با خواسته شاکی در مورد حقوق و مزایا و کمک هزینه عائله مندی هزینه اولاد و بدی آب و هوا و پاداش و عیدی با توجه به اینکه سازمان خوانده اعلام کرده مطالبات فوق الذکر به شاکی پرداخت گردیده و عمده موارد صدرالذکر نیز در ابلاغ کارگزینی شاکی نیز ذکر شده است و در رابطه با خواسته حق سنوات و حق مرخصی های مانده نظر به اینکه موارد یاد شده در پایان خدمت بایستی به شاکی پرداخت گردد و در حال حاضر قابل پرداخت نیست بنابراین خواسته های شاکی در موارد ذکر شده فاقد محمل قانونی است و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. اما خواسته شاکی در رابطه با فوق العاده ایثارگری با توجه به اینکه نامبرده دارای 10 درصد جانبازی است به استناد ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت شاکی مستحق برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر و بهره مندی از امتیاز یک گروه شغلی بالاتر می باشد بنابر این خواسته شاکی در این خصوص وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است .

رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه خضرایی _چاوشی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد حقوق اداری جانبازان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - برخورداری از یک مقطع تحصیلی جانبازان
شرایط استحقاق جانبازان از یک گروه شغلی بالاتر, به استناد ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت شاکی مستحق برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر و بهره مندی از امتیاز یک گروه شغلی بالاتر می باش

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها