جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری09125253824-شرایط اجرای رای تخریب-مقررات اجرای رای تخریب-مهلت اجرای رای تخریب-وکیل امور شهرداری-وکیل با تجربه در شهرداری-وکیل برای دعاوی شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل متخصص شهرداری-وکیل متخصص کمیسیون ماده 100-نمونه رای تخریب ماده 100-نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده صد

جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری 

در صورتی که کمیسیون به استناد تبصره یک ماده صد رای تخریب صادر کند و البته این رای قطعی گردد برابر ماده 100 قانون شهرداری با تعیین فرصت حداکثر دو ماهه توسط شهرداری اجرای رای تخریب و ابلاغ کتبی مهلت مقرر به ذی‌نفع باید مد نظر باشد پس از اتمام مهلت مقرر شهرداری می تواند رای تخریب را راسا اجرا و هزینه های آن را از مالک وصول کند.

اما سوال اینجاست که چنانچه شهرداری نسبت به اجرای برای تخریب اقدامی ننموده و از زمان صدور رای کمیسیون ماده 100 زمان زیادی بگذارد همانند اینکه 8 سال 5 سال یا حتی 11 سال و..... آیا حکم تخریب ماده 100 شهرداری مشمول مرور زمان میگردد و قابلیت اجرا نداشته ؟یا اینکه خیر همانند سایر احکام مراجع قضایی می بایست اجرا ‌‌‌گرد

د؟؟ در پاسخ بایستی گفته شود که به هیچ وجه در قانون شهرداری و تبصره های ماده 100 آن مرور زمانی برای اجرای رای تخریب وجود نداشته و هر زمان این رای قابلیت اجرا دارد البته برخی از قضات نظر و عقیده بر این دارند که صدور رای تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 و عدم اجرای آن توسط شهرداری می تواند به معنای این باشد که شهرداری ضرورتی برای اجرای رای کمیسیون ماده 100 ندانسته و چنانچه اجرای تخریب ضرورت داشت شهرداری مکلف به اجرای آن می بود.

به هر حال عدم اجرای رای تخریب از سوی شهرداری از مصادیق تخلفات اداری محسوب می گردد

دستورالعمل تعیین هزینه های مصرف شده در این زمینه با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورا قابل تهیه می باشد در برخی از موارد در خصوص آرای تخریب صادره ی نهایی در صورتی که شهرداری به طریقی با ساخت و ساز غیر مجاز و مازاد بر پروانه موافقت داشته باشد از جمله عقد توافق نامه با مالک یا تایید نقشه ها در این صورت علی رغم عدم صدور مجوز برای قسمت‌های خلاف دیوان عدالت اداری به دلیل موافق بودن شهرداری با ساخت و سازهای غیرمجاز به استناد توافقنامه منعقده و... رای نهایی تخریب را نقض کرده است.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100

وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری 09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100


نتیجه عدم پرداخت جریمه ساختمانی - ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه شهرداری - اثر عدم پرداخت جریمه ماده 100
جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری09125253824,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها