متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


شکایت از تخلف ساختمانی همسایه-09125253824-جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی-شکایت از تغییر کاربری مسکونی به تجاری-دادخواست شرکتها در دیوان-شرایط وکالت در دیوان-مقررات وکالت در دیوان عدالت-وکالت در دیوان عدالت-وکالت شرکتها در دیوان-وکیل امور شرکتها-وکیل برای شرکتها-وکیل جهت شرکتها-وکیل دعاوی شرکتها

متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

رای طرح دعوی در دیوان را دارند که در اساسنامه این اختیار به ایشان داده شده باشد در غیر این صورت وکیل فاقد سمت و دعوای او محکوم به رد است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

رای دیوان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ح به وکالت از شرکت آلومینیوم ایران به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی نسبت به دادنامه شماره 1657_1392/06/09 صادره از شعبه چهاردهم بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اوراق پرونده و اساسنامه شرکت مذکور و اختیارات احصا شده در ماده 37 برای هیات مدیره با رعایت ماده 36 اساسنامه یادشده و آگهی شماره منتشره در روزنامه رسمی مضبوط در پرونده و قرارداد وکالت ارائه شده صفحه 8 نظر به اینکه اولاً اقامه هرگونه دعوای بند 13 ماده 37 اساسنامه از اختیارات هیات مدیره است و انتخاب وکیل نیز با هیات مدیره می باشد ثانیاً در آگهی یاد شده نامی از اختیار افراد قید شده در وکالتنامه برای طرح دعوی یا انتخاب وکیل قید نگردیده است لذا سمت وکیل در طرح و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی محرز نیست و در نتیجه به استناد بند ح ردیف 2 ماده 18 و تبصره ذیل ماده 67 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه یک تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرجی_ بختیاری

برای مطالعه نمونه آراء در خصوص نحوه صحیح طرح دعوی در دیوان عالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : شکایت از تخلف ساختمانی همسایه

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نحوه ابطال پروانه ساخت همسایه-09125253824 - شرایط وکالت دیوان عدالت - وکیل شکایت در دیوان عدالت
ابطال رای کمیسیون ماده 100همسایه مجاور,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها