مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


بهای خدمات اراضی غیر محصور-ضوابط اراضی غیر محصور-ضوابط عوارض شهرداری-عوارض اراضی غیر محصور-عوارض برای زمینهای خالی-مقررات عوارض زمین خالی-نمونه رای عوارض شهرداری-وکیل امور اراضی-وکیل امور شهرداری-وکیل برای شهرداری-وکیل خوب عوارض شهرداری-وکیل شهرداری تهران-وکیل متخصص عوارض

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

شهرداری برای اجرای برنامه‌های عمرانی زیبا سازی خدماتی ایمنی و زیست محیطی ابزار قانونی متنوعی در اختیار دارد هر یک از این ابزارها برای اهداف خاصی تهیه و در اختیار مدیران شهری قرار گرفته است.

این سازمان محلی مجاز نیست از ضمانت اجراهای جایگزینی استفاده نماید برای نمونه شهرداری به موجب ماده 110 قانون شهرداری با تصویب شورای شهر می‌تواند به مالکان زمین یا بنا های غیر مناسب و یا نیمه کاره واقع در محدوده شهر اخطار نماید نسبت به نصب نرده یا دیوار و یا مرمت آن اقدام نمایند شهرداری در صورت امتناع مالک می‌تواند راساً اقدام به هزینه های مصرف شده را مطالبه نماید لکن مجاز نیست برای رسیدن به این مقصود مالک آن را به پرداخت عوارض و یا جریمه نمایند، شوراهای اسلامی برخی از شهرها از عوارض استفاده ابزاری نموده و در پناه این مفهوم به حریم قانونگذاری وارد شده اند آنان به شهرداری اجازه دادند بدون ارائه خدمات شهری از شهروندان عوارض دریافت نماید. مالکان اراضی محصور به موجب بند 2 مصوبه مورخه 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان از شهرداری منطقه مربوطه پروانه دریافت نمایند در غیر این صورت سالانه عوارضی معادل 10 درصد قیمت منطقه بندی دارایی به ازای هر متر مربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از اراضی محصور به دلیل عدم احداث بنا را غیرقانونی اعلام و این‌گونه نظر داد. بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات و شوراهای اسلامی مصوب 1375 از جمله وظایف شورای شهر تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن است اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در بند 2 مصوبه 1384/12/20 شورای اسلامی مشهد شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی‌کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد بنابراین بند 2 مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می شود.برگرفته از امید محمدی-عوارض غیر قانونی شهرداریها

مطالعه نمونه آرا و مقررات تکمیل تر مربوط به عوارض اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری


دریافت عوارض زمین های خالی-09125253824 - وکیل متخصص شهرداری-09125253824 - نحوه شکایت از شهرداری
نمونه رای عوارض زمین خالی,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها