تفاوت عوارض با جریمه در رویه دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰- وکیل تخصصی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری- وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ تهران- وکیل متخصص شهرداری

جریمه وجه نقد یا مال دیگر که به عنوان مجازات از مجرم گیرند یا در قبال تخلف مطابق قوانین اخذ می شود به عبارت دیگر جریمه از امور کیفری است و جنبه بازدارندگی و تنبیهی دارد مانند جزای نقدی معادل رد مال در مجازات جرم کلاهبرداری و یا فاقد وصف کیفری می باشد و به خاطر تخلف و عدم رعایت ضوابط است مانند جریمه تخلفات رانندگی یا جریمه تخلف ساختمانی البته در این گونه موارد همانند جریمه ساختمانی و تخلفات رانندگی نگاه به آن از جنبه کیفری به نظر می رسد صحیح نیست در تعیین مجازات جزای نقدی به جریمه می توان به صورت کیفر نگاه نمود. البته بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دادگاه های کیفری، صدور حکم توسط این دادگاه در سال‌های قبل و در زمان حذف کمیسیون های ماده 100 شهرداری نگاه به جنبه کیفری تخلفات ساختمانی غلبه داشت و آن را به عنوان مجازاتی در قبال تخلفات ساختمانی اعمال می نمودند اصولاً جریمه در قبال عمل خلاف و یا مجرمانه تعیین می گردد اما فراموش نکنیم، مراجعی که اقدام به صدور رای به پرداخت جریمه  علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می نمایند بی تردید مراجع شبه کیفری و شبه قضایی هستند که در واقع با صدور رای به پرداخت جریمه فرد متخلف را محکوم می نماید اما از نگاه دیگر در بحث تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 شهرداری می توان جریمه را به نوعی تخفیف یا حکم مساعد به حال متخلف تلقی نمود زیرا که تخریب به مراتب  حکم اشد تری نسبت به جریمه می باشد بنابراین در اینکه جریمه مجازات است یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بی تردید ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه در جرایم کیفری حبس  و یا مجازات تبعی است اما در تخلف ساختمانی مجازات برای شخص وجود نداشته و و حکم تخریب صادره به سبب عدم پرداخت جریمه قائم به شخص نبوده و متوجه ملک می باشد.

اما عوارض عوارض نوعی مالیات است که سازمان های رسمی در مقابل ارائه خدمات معینی از مردم دریافت می کنند عوارض شهرداری یکی از مهمترین و به بیانی دیگر اصلی‌ترین منبع درآمد شهرداری ها می باشد که حسب مقررات قابل دریافت است عوارض به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن در غالب مصادیق با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه‌هایی که یک موسسه عمومی اداری یا شهرداری می کند در مقابل انجام کار یا خدمت در یافت می شود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد در کشور جمهوری اسلامی ایران واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند نیز به کار می رود برای اینکه مشخص شود وجهی که توسط ارباب رجوع پرداخت می شود به طور واقعی عوارض هستند یا خیر نمی توان به نامی که قانونگذار برای آن وجه انتخاب نموده است اعتماد کامل نمود برای مثال وجوهی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می شود حقوق و عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده می شود در حقیقت نوعی مالیات غیر مستقیم است نه عوارض درک اینکه وجوه پرداخت شده توسط مودی عوارض است یا خیر به طور دقیق با انطباق خصوصیات وجوه مزبور با خصوصیت عوارض از جمله در مقابل خدمت بودن قانونی بودن امکان پذیر است. اصول حقوقی حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن اصل مضاعف نبودن و... هرچند در بسیاری موارد نیز به علت تفاوت ماهیتی عوارض و مالیات اصل حاکم بر آن دو مفهوم خصوصیات مختلفی پیدا می کنند برای مثال قانون موجد مالیات می‌تواند بر خلاف اصول کلی آن را عطف به ماسبق کند ولی عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا به هیچ وجه عطف به ماسبق نمی شوند مساله تشخیص عوارض در مورد حقوق و عوارض گمرکی حقوق ورودی مصداق پیدا می کند و در مورد عوارض شهرداریها کمتر مطرح می‌شود زیرا شهرداری ها به طور کلی قبل از ارائه خدمت میزان عوارض را معین می‌کنند که این امر در مورد حقوق ورودی امکان پذیر نیست زیرا حقوق پس از رویت کالا مشخص می شود ولی بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها صادق است نه حقوق ورودی زیرا به طور کلی شهرداری ها هستند که عوارض را پس از ارائه خدمت وصول می کنند برخلاف اداره گمرک که تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای مودی را ترخیص نمی کنند اخذ هرگونه عوارض نیاز به مستندات قانونی دارد به عبارت دیگر شهرداریها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی توانند عوارض دریافت دارند.برگرفته از عوارض غیر قانونی شهرداری ها در مصوبات شوراها-امید محمدی

برای مطالعه نمونه آرای و مقررات بیشتری در خصوص جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید،

کریمی وکیل دعاوی  دیوان عدالت اداری وشهرداری-09194504079


تفاوت عوارض با جریمه - فرق عوارض با جریمه ساختمانی - فرق عوارض شهرداری با جریمه ساختمانی
تفاوتهای عوارض با جریمه,مختصرا اینکه عوارض به نوعی حقوق دیوانی و دولتی است که توسط مراجع عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها تعیین می‌گردد اما جریمه به خصوص جریمه ساختمانی مربوط است به تخلاف مالک از مقررات شهرسازی و اصول حاکم بر آن که اگر نمی نمود مکلف به پرداخت آن نمی شد