تفاوت عوارض با مالیات

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - مجموعه مقررات مربوط به عوارض ساختمانی


وکیل ابطال عوارض-وکیل متخصص شهرداری-وکیل ابطال مصوبات شورا-وکیل کمیسیون ماده 77

مالیات پولی است که دولت از درآمد اشخاص و موسسات خصوصی و عمومی باستثناء استثناء شدگان یا از اموال آنان ماترک متوفی بابت هزینه خدمات و مخارج عمومی کشور دریافت یا برداشت می‌کند عوارض از نظر ماهوی و مبنایی یا مالیات تفاوت ندارد در واقع عوارض نوعی مالیات است که توسط نهادهای محلی صرف امور محلی می شود در حقوق ایران عوارض مختص شهرداری ها بوده و متعاقب ایجاد دهیاریها در روستاهای کشور جزیی از منبع درآمدی آنها نیز محسوب می باشد عوارض همچون مالیات به طور الزامی دارای نرخ تناسبی یا تصاعدی نیست عوارض به مالیات غیر مستقیم مالیات مصرف یا مالیات بر ارزش افزوده شباهت بیشتری دارد تا مالیات مستقیم

در واقع عوارض نوعی مالیات است که سازمان های رسمی در مقابل ارائه خدمات معینی از مردم دریافت می کنند عوارض شهرداری یکی از مهمترین و به بیانی دیگر اصلی‌ترین منبع درآمد شهرداری ها می باشد که حسب مقررات قابل دریافت است عوارض به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن در غالب مصادیق با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه‌هایی که یک موسسه عمومی اداری یا شهرداری می کند در مقابل انجام کار یا خدمت در یافت می شود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد در کشور جمهوری اسلامی ایران واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند نیز به کار می رود برای اینکه مشخص شود وجهی که توسط ارباب رجوع پرداخت می شود به طور واقعی عوارض هستند یا خیر نمی توان به نامی که قانونگذار برای آن وجه انتخاب نموده است اعتماد کامل نمود برای مثال وجوهی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می شود حقوق و عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده می شود در حقیقت نوعی مالیات غیر مستقیم است نه عوارض درک اینکه وجوه پرداخت شده توسط مودی عوارض است یا خیر به طور دقیق با انطباق خصوصیات وجوه مزبور با خصوصیت عوارض از جمله در مقابل خدمت بودن قانونی بودن امکان پذیر است. اصول حقوقی حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن اصل مضاعف نبودن و... هرچند در بسیاری موارد نیز به علت تفاوت ماهیتی عوارض و مالیات اصل حاکم بر آن دو مفهوم خصوصیات مختلفی پیدا می کنند برای مثال قانون موجد مالیات می‌تواند بر خلاف اصول کلی آن را عطف به ماسبق کند ولی عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا به هیچ وجه عطف به ماسبق نمی شوند مساله تشخیص عوارض در مورد حقوق و عوارض گمرکی حقوق ورودی مصداق پیدا می کند و در مورد عوارض شهرداریها کمتر مطرح می‌شود زیرا شهرداری ها به طور کلی قبل از ارائه خدمت میزان عوارض را معین می‌کنند که این امر در مورد حقوق ورودی امکان پذیر نیست زیرا حقوق پس از رویت کالا مشخص می شود ولی بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها صادق است نه حقوق ورودی زیرا به طور کلی شهرداری ها هستند که عوارض را پس از ارائه خدمت وصول می کنند برخلاف اداره گمرک که تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای مودی را ترخیص نمی کنند اخذ هرگونه عوارض نیاز به مستندات قانونی دارد به عبارت دیگر شهرداریها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی توانند عوارض دریافت دارند.برگرفته ازعوارض غیر قانونی شهرداری ها در مصوبات شوراها-امید محمدی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و نمونه آراء دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


تفاوت عوارض با مالیات - فرق مالیات و عوارض - فرق عوارض و مالیات
تفاوت عوارض با مالیات, در واقع هر دو مشابهت های بسیاری نسبت به هم دارند نسبت به کلیه افراد به طور یکسان اعمال شده در شرایطی اشخاص از پرداخت آن معاف میشوند اما مرجع تصویب غالب عوارض شهرداری بوده و مرجع تصویب مالیات مجلس می باشد