میزان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - مجموعه مقررات مربوط به عوارض ساختمانی


نحوه تقسیط عوارض شهرداری-09125253824-نمونه نامه اعتراض به عوارض شهرداری-نمونه لایحه کمیسیون ماده ۷۷-عوارض نوسازی زمین خالی-نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷-نمونه رای کمیسیون ماده ۷۷- محاسبه عوارض تخلف ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف-عوارض پیش آمدگی معابر-مقررات پیش آمدگی معابر-جریمه پیش آمدگی ساختمانی-میزان عوارض پیش آمدگی

 

وکیل دیوان عدالت-09194504079

میزان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

اینکه پیش آمدگی در حین ساخت که مشرف به معابر عمومی باشد خلاف اصول شهرسازی است یا خیر ؟ بر اساس آراء مختلف هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1400099709056011111 مورخ 1400//09/10 عوارض پیش آمدگی املاکی که بر معابر عمومی مشرف شده‌اند منطبق با قانون بوده و قابل مطالبه تشخیص شده است. اما آنچه که موضوع این مطلب است برخی از شوراهای شهر در خصوص مالکینی که هنگام ساخت از بابت عقب نشینی از ملک خویش غرامتی را دریافت کرده باشند در هنگام ساخت و پیشروی به معابر علاوه بر اینکه بایستی درصد مشخصی از بهای 50٪ بهای عرصه قیمت گذاری شده را به عنوان عوارض پرداخت نمایند علاوه بر آن بایستی عوارض مازاد تراکم را نیز پرداخت نمایند.

بنابراین و در این مصوبات ملاک ،عوارض پیش آمدگی به مقدار 50٪ عرصه قیمت گذاری شده محسوب شده و نه قیمت منطقه ای، که افراد بابت عقب روی ملک خویش دریافت نموده اند. در عوض مالکینی که بابت عقب نشینی ملک خویش هیچ گونه غرامت و خسارت از شهرداری دریافت نکرده باشند تنها 50٪ بهای عرصه قیمت گذاری را به عنوان عوارض پرداخت می نمایند و از پرداخت عوارض مازاد بر تراکم معاف خواهند شد نمونه ی آن تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه بوده که بر اساس آن اشخاصی که به سبب حق نظام خواهی در مراجع قضائی طرح دعوا کرده و غرامت خویش را از بابت عقب نشینی دریافت کردند مکلف به پرداخت عوارض به ماخذ دو برابر و به عنوان عوارض مضاعف می شوند.

لیکن برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره 140109970905810310 مورخ 1401/01/30 که عینا اشعار می‌دارد :

رای هیات عمومی

هرچند بر اساس آراء مختلف هیات تخصصی شوراهای اسلامی ان عدالت اداری از جمله رای شماره 140099709056011111 مورخ 1400/09/10 این هیات وضع عوارض پیش‌آمدگی های مشرف بر معابر عمومی منطبق با قانون و در حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال نشده است ولی با توجه به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شریفیه صرفاً مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفا کرده‌اند به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شده اند و این امر متضمن اخذ عوارض مضاعف از مالکین مزبور است بنابراین تبصره 4 ماده 13 عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شریفیه که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت از جمله رای 140009970905813116 مورخ 1400/11/30 این هیات در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید :عوارض به نرخ روز یا زمان تخلف


جریمه پیش آمدگی ساختمانی-09125253824 - میزان عوارض پیش آمدگی - قانون پیش آمدگی در ساختمان
عوارض پیشروی به معبر,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها