شرایط اخذ مجوز بازسازی بناهای موجود در باغ از طریق جهاد کشاورزی

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


درخواست تغییر کاربری-شرایط تغییر کاربری باغ-وکیل متخصص تغییر کاربری- مجوز بازسازی بنای قدیمی در باغ

آیا امکان بازسازی بناهای قدیمی برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال 1374 می‌باشد؟شرایط آن چیست؟

بله در صورتی که تغییر کاربری قبل از سال 1374 باشد فرد می‌تواند مجوز مربوطه را اخذ و اقدام به بازسازی ساختمان نماید که وفق مقررات برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال 1374 می‌باشد می‌تواند از چند طریق اقدام نماید اخذ تامین دلیل از مراجع قضایی که در این مرحله با ارجاع پرونده به کارشناسی رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی قبل از سال 1374 را بررسی و در صورت تایید وقوع ساختمان توسط کارشناس فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی می باشد در صورتی که عکس هوایی منطقه موجود نبوده یا به علت پوشش گیاهی خاص قابل تفسیر نباشد.

فرد می تواند از گواهی های قدیمی که وفق تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی اصلاحات اراضی که توسط ادارات کل کشور سابق صادر می شود اقدام نماید.

حالت دیگری آن است که فرد با اصل پروانه ساخت و یا گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان ساخت را قید نموده باشد اقدام نماید.

در صورت منتفی بودن موارد فوق امکان ارائه قبوض آب ،برق ،تلفن و... وجود داشته که در این صورت مساحت و زمان ساخت را از مراجع مذکور استعلام نموده و وفق آن اقدام می شود.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در این مورد اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


بازسازی بنای قدیمی باغ - شرایط بازسازی بنای قدیمی باغ - مدارک اثباتی بنای قدیمی در باغ
نحوه اثبات بنای قدیمی در باغ ,برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال 1374 می‌باشد , و یا درخواست تغییر کاربری و صدور مجوز بازسازی بنای قدیمی در باغ می‌تواند از چند طریق اقدام نماید 1-اخذ تامین دلیل از مراجع قضایی که در این مرحله با ارجاع پرونده به کارشناسی رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی قبل از سال 1374 را بررسی و در صورت تایید وقوع ساختمان فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها