مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


وکیل تصدیق خسارت-وکیل دادگستری تهران-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت در دیوان عدالت-وکیل متخصص تصدیق خسارت

مرجع رسیدگی: شعبه 40 دیوان عدالت اداری

شاکی :آقای... طرف شکایت :شهرداری

موضوع شکایت و خواسته :ثبوت ارتکاب تخلف از مقررات در صدور پروانه احداث ساختمان و استحقاق مطالبه خسارات وارده

گردش کار: شاکی.... اجمالاً اظهار داشت پس از اخذ مجوز ساختمان تقاضای افزایش یک طبقه و اصلاح نقشه را داده و مورد موافقت قرار گرفته و عوارض مربوطه را نیز پرداخت نموده است لیکن شهرداری طرف شکایت از صدور مجوز امتناع می کنند و با این عمل موجب ورود خسارت شده لذا تقاضای دریافت ضرر و زیان را نموده است طرف شکایت اعلام کرده خواسته خواهان به روشنی بیان نشده است و خواسته وی در رابطه با احداث طبقه پنجم مورد موافقت کمیسیون توافقات قرار گرفته و با احداث 100 مترمربع موافقت شده و متعاقباً پروانه ساختمانی اصلاح شده و بنای مربوطه نیز توسط شاکی احداث گردیده لذا ادعای شاکی بر خلاف واقع می باشد و دلیلی بر وقوع تخلف از مقررات ارائه نشده است و چنانچه ادعای شاکی نسبت به پرداخت عوارض مازاد باشد قابل استرداد است و در خاتمه تقاضای رد شکایت را نموده است اینکه جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای... به طرفیت شهرداری.... با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه و نظر به اینکه اولاً شاکی دلیل و مدرکی دال بر ارتکاب یا وقوع تخلف از ناحیه شهرداری باشد ارائه ننموده ثانیاً مطابق تصویر پروانه صادره از شهرداری به شماره... خواسته شاکی اجابت شده و پروانه ساختمانی وی اصلاح شده است ثالثا بر فرض عدم صدور پروانه برای طبقه پنجم با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که حاکی از الزام شهرداری به صدور پروانه طبقه پنجم باشد ارائه نشده و اقدام مورد نظر شاکی بر اساس موافقت کمیسیون توافقات می باشد لذا شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و تخلفی از مقررات احراز نمی گردد و به استناد تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت در مورد شکایت از شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مطالبه خسارت از شهرداری - شکایت از شهرداری برای پروانه - الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت
مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت,یکی از شایع ترین شکایات در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری الزام به صدر مجوز ساخت برای ملک می باشد.