عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


عوارض نوسازی زمین خالی-09125253824-نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77-نمونه رای کمیسیون ماده 77-وکیل ابطال عوارض شهرداری-وکیل عوارض شهرداری-وکیل ماده 77-وکیل متخصص عوارض

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده 77 شهرداری

بانک ها به دلیل فعالیت در حوزه کشوری و عدم انجام کار کسبی از پرداخت عوارض حق کسب و پیشه معاف می باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903202518

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه فعالیت بانکها کشوری است و نه محلی و به علاوه کار کسبی نمی‌کنند که عوارض حق کسب و پیشه از آنها اخذ گردد و آرای شماره 344 مورخ 1388/4/21 و221_91/4/26و 220_1391/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه صراحت دارد که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت و اختیار تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک های کشور را ندارند و لذا رای کمیسیون ماده 77 در تعیین عوارض کسب و پیشه مبنای قانونی ندارد و مخدوش می باشد بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی تبار_ عبدالهی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : عوارض به نرخ روز یا زمان تخلف

در صورت تمایل به مطالعه مقررات بیشتری در مورد عوارض شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77-09125253824 - وکیل پایه یک دیوان عدالت - وکیل برای شکایت در دیوان
محاسبه عوارض تخلف ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها