رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد گزینش دانشجو


اعتراض به گزینش دانشجو-گزینش دانشجو-هیات گزینش دانشجو-هیات مرکزی گزینش دانشجو-وکیل در دیوان عدالت-وکیل شکایت در دیوان

در بند الف آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه ها مصوب هفتمین و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1363/11/16 چنین مقرر شده است داوطلبانی حق ورود به دانشگاه‌ها را دارند که علاوه بر قبولی در امتحانات کنکور شرایط ذیل در مورد آنان احراز شده باشد. 1_ تدین به دین اسلام با یکی دیگر از ادیان آسمانی...2_ عدم مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه به صورت فعالیت سیاسی باشد یا نظامی... 3_ عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی بندوباری فحشا و... به موجب بند ه آن تعیین صلاحیت اخلاقی داوطلبان به عهده هیات مرکزی گزینش دانشجو قرار گرفته است که زیر نظر وزیر علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کند سپس به موجب مصوبه تشکیل هیات مستقل مرکزی گزینش دانشجوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوبه دویست و سی نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1369/11/30 هیات جداگانه‌ای در این وزارتخانه تشکیل شد. اعتراض به تصمیمات این هیات ها مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این دیوان قرار دارد.

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده هر چند شاکی در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1391 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته بوده ولی نظر به اینکه به موجب مقررات و موازین تایید صلاحیت داوطلبان در صورت پذیرش در آزمون بر عهده ارگان‌های ذی‌ربط می‌باشد و نظر به اینکه مبادی ذیربط منجمله وزارت اطلاعات در پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور با تحصیل شاکی در مقطع دکتری مخالفت نموده و سازمان مشتکی‌عنه نیز ملزم به پذیرش نظریه مذکور می‌باشد علی هذا تخطی و تخلفی از مقررات و ضوابط مربوطه در فعل مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی باشد و از این جهت ایرادی بر اقدامات تصمیمات سازمان مشتکی‌عنه مترتب نمی باشد بنابراین حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است رای صادره مانع از شرکت نام برده در آزمون های بعدی نخواهد بود.

برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد گزینش اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


اعتراض به رای گزینش - شکایت ازرای هیات مرکزی گزینش دانشجو - وکیل متخصص در گزینش
رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو,تعیین صلاحیت اخلاقی داوطلبان به عهده هیات مرکزی گزینش دانشجو قرار گرفته است که زیر نظر وزیر علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کند