دستور موقت جلوگیری از اجرای رای ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


دستور موقت دیوان عدالت-دستور موقت قلع و قمع-دستور موقت ماده100-ماده 100 شهرداری-وکیل اعتراض به ماده صد-وکیل امور شهرداری-وکیل برای دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان-وکیل ماده 100-وکیل ماده صد شهرداری-وکیل متخصص دستور موقت-وکیل متخصص ماده صد-نحوه پرداخت جریمه ماده 100-جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری-تغییر کاربری پارکینگ به تجاری-مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100-قیمت هر متر خلافی ساختمان در شهرستان

دستور موقت جلوگیری از اجرای رای ماده 100

توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970955300069 مورخ 1393/01/30

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه قسمتی از رای مذکور مشعر بر تخریب و اعاده می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما در خصوص آن قسمت از رای معترضان که متضمن پرداخت جریمه می باشد فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1 و 4 آیین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می‌گردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه اردلان_ آزادی _بهرامی

در صورت تمایل میتوانید اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص دستور موقت را بخوانید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : تاثیر نظر کارشناس در رای کمیسیون ماده 100

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


جریمه دیوارکشی باغ - محاسبه عوارض تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف - شکایت از شهرداری بابت تخریب
دستور موقت جلوگیری از اجرای رای ماده 100,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها