مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 99 استانداری


افراز و تفکیک املاک-تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹-تفکیک ملک بدون مجوز-دستور موقت تخلفات ساختمانی-دستور موقت توقف تخریب-کمیسیون ماده ۹۹ استانداری-وکالت تخصصی در تخلفات ساختمانی-وکیل انبوه سازان-وکیل با تجربه در اراضی-وکیل برای تخلفات ساختمانی-وکیل برای کمیسیونهای شهرداری-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل توقف اجرای حکم تخریب-وکیل جهت تخلفات ساختمانی-وکیل دعاوی ساختمانی-وکیل دعاوی ملکی-وکیل سازندگان املاک-وکیل شکایت ساختمانی-وکیل متخصص تخلفات ساختمانی-وکیل متخصص کمیسیون استانداری

تفکیک ملک به دو قطعه بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط مصداق احداث بنا و ساخت و ساز غیر مجاز می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905100694 مورخ 1392/08/07

رای دیوان

طبق تبصره 2 قانون الحاقی یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1372/12/1 به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها اجازه داده است تا به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی در موارد تخلف با توجه به طرح جامع و در صورت فقدان طرح جامع با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا با جریمه معادل 50% تا 70% قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام نماینده بنا علیهذا تفکیک ملک شکات به دو قطعه بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط در حقیقت مصداقی از مصادیق احداث بنا و ساخت و ساز غیرمجاز موضوع تبصره فوق الاشاره می باشند و این امر ارتباطی به سوابق ملک از حیث باغ بودن یا باغ نبودن آن ندارد درنتیجه داد نامه های صادره از شعبه 29 مغایر با موازین قانونی تشخیص نمی گردد که با این وصف مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1385 قرار رد درخواست اعمال ماده مرقوم صادر و اعلام می شود ای رای قطعی است.

دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه اشراقی _جباری_ یاورزاده _شریعت فر

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرائ بیشتری در این مورد بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


جریمه تفکیک غیر مجاز - تفکیک غیر مجاز اراضی - جریمه تفکیک املاک و اراضی
مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط,تفکیک ملک به دو قطعه بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط مصداق احداث بنا و ساخت و ساز غیر مجاز می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی