نحوه محاسبه قیمت کالا مطابق آیین نامه اجرایی قانون گمرکی

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به گمرک در دیوان عدالت


نمونه رای بابت گمرک-وکیل ابطال توافقات شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل برای عدالت اداری-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دعاوی گمرکی-وکیل شکایت در شهرداری-وکیل متخصص گمرکی

نمونه رای دیوان عالت اداری در خصوص نحوه محاسبه قیمت کالای وارداتی مطابق ـیین نامه اجرائی قانون گمرکی

رای دیوان

از آنجایی که شاکی مدعی گردیده گمرک بی جهت از بند الف ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قدیم عدول نموده و به بند ج آن ارزش کالا را محاسبه کرده است و مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی و همچنین مدارک ابرازی صریحا اعلام داشته است که در خصوص تعیین قیمت کالاهای شاکی بند الف ماده 121 آیین‌نامه استنادی با توجه به وجود سوابق رعایت گردیده و به هیچ عنوان به بند ج مراجعه نشده است و از طرفی با توجه به اینکه شاکی در خصوص ادعای مطروحه هیچگونه دلیلی ارائه نداده بنابر این شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور گمرکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - قانون مطالبه حقوق گمرکی
نحوه محاسبه قیمت کالای گمرکی,نمونه رای دیوان عالت اداری در خصوص نحوه محاسبه قیمت کالای وارداتی مطابق ـیین نامه اجرائی قانون گمرکی