انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از تحقیقات

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


انواع تصمیمات هیات تخلفات-برائت در تخلفات اداری-بهترین وکیل تخلفات اداری-تصمیمات هیات تخلفات اداری-مختومه شدن پرونده تخلفات اداری-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل در تخلفات اداری-وکیل دعاوی تخلفات اداری-وکیل شکایت از تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری

هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌ها و تحقیقات لازم و پس از اتمام رسیدگی اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم نمایند رای هیات ها یا ناظر بر برائت متهم یا محکومیت و اعمال یکی از مجازات‌های مقرر  در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده و در موارد خاصی نیز هیات ها می توانند بدون صدور رای برائت یا محکومیت پرونده را مختومه نمایند که با این وصف تصمیمات هیات شامل رای برائت رای محکومیت و مختومه کردن پرونده می باشد که ذیلاً مورد بحث قرار می‌گیرد.

1.رای برائت با استفاده از ملاک اصل 37 قانون اساسی می توان گفت که اصل برائت است و هیچ کارمندی از نظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری متخلف شناخته نمی شود مگر اینکه تخلف او در هیات رسیدگی به تخلفات اداری ثابت گردد بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیات تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقرر مربوط متخلف بودن وی احراز گردد در غیر اینصورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد رای برائت صادره از سوی هیات بدوی یا تجدید نظر قطعی بوده و قابل شکایت نمی باشد.

2. رای محکومیت چنانچه متخلف بودن کارمند محرز گردد هیات رسیدگی کننده رای بر محکومیت کارمند متخلف داده و او را به یکی از مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد ساخت تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در این باره مقرر می‌دارد هیات ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

3. مختومه کردن پرونده از جمله:فوت بازنشستگی بازخریدی استعفا و انفصال دایم از خدمات دولتی از موجبات انتفاء و زوال رسیدگی هیات ها بوده و درصورت حادث شدن هر کدام از موارد مذکور پرونده متهم مختومه و رسیدگی متوقف و پرونده از دستور رسیدگی هیات برای همیشه مختومه میگردد.

برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


انواع حکم تخلفات اداری - انواع تصمیمات تخلفات اداری - قانون رسیدگی به تخلفات اداری
شرایط مختومه شدن پرونده های تخلف اداری, مختومه کردن پرونده از جمله:فوت بازنشستگی بازخریدی استعفا و انفصال دایم از خدمات دولتی از موجبات انتفاء و زوال رسیدگی هیات ها بوده و درصورت حادث شدن هر کدام از موارد مذکور پرونده متهم مختومه و رسیدگی متوقف و پرونده از دستور رسیدگی هیات برای همیشه مختومه

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها