لغو انتقال از کلانشهر تهران به دلیل عدم اعطای تسهیلات

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد انتقال کارمندان


انتقال کارمندان به کلانشهر-شرایط لغو انتقال کارمندان-لغو انتقال از کلان-شهرمقررات انتقال کارمندان-وکیل امور اداری-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل دعاوی اداری-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت اداری کارمندان-وکیل شکایت در دیوان

انتقال مستخدمین دولتی منوط به موافقت دستگاه اجرایی مبدا و مقصد بوده و عدم اعطای تسهیلات و مزایای پیش بینی شده مجوز بازگشت و اعاده به دستگاه متبوع قبلی نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905600188 مورخ 1393/02/29

رای دیوان

در خصوص الزام طرف‌های شکایت به لغو انتقال از کلانشهر تهران و بازگشت به محل قبل از انتقال وزارت ورزش و جوانان با توجه به مندرجات اوراق پرونده و مفاد لایحه دفاعیه نظر به اینکه عدم اعطای تسهیلات و مزایای پیش‌بینی‌شده مجوزی برای اعاده و بازگشت به دستگاه متبوع قبلی نمی‌تواند باشد و در انتقال موافقت مبدا و مقصد لازم است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ کریمی

برای مطالعه نمونه آراء دیگر و مقررات اداری مربوط به کارکنان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


انتقال کارمندان - مقررات انتقال کارمندان - شرایط انتقال کارمندان
انتقال کارمندان به شهرهای بزرگ,انتقال مستخدمین دولتی منوط به موافقت دستگاه اجرایی مبدا و مقصد بوده و عدم اعطای تسهیلات و مزایای پیش بینی شده مجوز بازگشت و اعاده به دستگاه متبوع قبلی نیست

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی