تاثیر احراز جانبازی پس از بازنشستگی

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


احراز جانبازی بعد بازنشستگی-جانبازی بعد از بازنشستگی-حقوق جانباز بعد بازنشستگی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی در دیوان-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل شکایت در دیوان

جانبازی خواهان پس از بازنشستگی احراز شده و خواسته مرخصی و تقلیل ساعات کاری که مربوط به زمان اشتغال است فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900601967 مورخ 1391/09/11

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی توجها به لایحه دفاعیه مشتکی عنه که به شماره......ثبت دفتر شعبه گردیده اعلام داشته شاکی در تاریخ 86/7/29 بازنشستگی دیده اما یگان بازنشستگی وی را در سال 1389 اعلام نموده است و در ایام مذکور با آن که بازنشست بوده و کاری برای سازمان انجام نداده اما حقوق وی برای مدت مذکور به حسابش واریز می شد واضح است وقتی یگان متوجه موضوع شد وجوهی را که نا به حق به حساب نامبرده واریز گردیده از پاداش پایان خدمت شاکی کسر نموده که این عمل یگان خلاف قانون و مقررات نیست مضافاً در مورد ادعای دوم شاکی مبنی بر اینکه مشارالیه به دلیل جانباز بودن می‌توانست از تقلیل ساعات کاری در زمان خدمت بهره مند گردد که استفاده نکرده در این مورد درخواست مطالبات 418 روز را نموده نظر به اینکه احراز جانباز وی پس از بازنشستگی صورت پذیرفته و در زمان اشتغال جانبازی وی ثابت نبوده تا بتواند از مرخصی و تقلیل ساعات کاری بهره‌مند شود فلذا خواسته در این مورد نیز فاقد وجاهت قانونی است مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه متین _بشارتی فر

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به  حقوق اداری جانبازان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان عدالت - میزان مرخصی جانبازان
تاثیر احرازجانبازی بعد ازبازنشستگی,جانبازی خواهان پس از بازنشستگی احراز شده و خواسته مرخصی و تقلیل ساعات کاری که مربوط به زمان اشتغال است فاقد وجاهت قانونی می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها