نحوه شکایت از شرکت توزیع برق تهران

در شاخه : نمونه دعاوی غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری


شکایت از شرکت برق-مرجع شکایت از سازمان برق-نحوه شکایت از شرکت برق-وکالت شرکتها در دیوان عدالت-وکیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل با تجربه در دیوان عدالت-وکیل جهت شرکتها-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از سازمان ها-وکیل شکایت دیوان عدالت-وکیل شکایت شرکتها-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

شرکت توزیع برق تهران غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایات علیه آن خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901402636 مورخ 1391/10/20

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت توزیع برق تهران منطقه بهمن به خواسته اعتراض به نظریه مورخ.... و ابطال آن نظر به محتویات پرونده و اینکه در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و ... بوده و مضافا اینکه مشتکی‌عنه از شرکت‌های دولتی نبوده خصوصی می باشد لذا رسیدگی به شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد این رای مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل متخصص دیوان عدالت اداری - وکیل تخصصی دیوان عدالت
نحوه شکایت از اداره برق,شرکت توزیع نیروی برق در زمره ادارات دولتی محسوب نشده و شکایت از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.