مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


تغییر کاربری-تغییر کاربری اراضی-شرایط موافقت با تغییر کاربری-مرجع موافقت تغییر کاربری-مقررات تغییر کاربری-نحوه تغییر کاربری اراضی-وکیل امور تغییر کاربری-وکیل امور شهرداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی تغییر کاربری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل متخصص دیوان عدالت- وکیل دیوان عدالت اداری

از مهم‌ترین ضوابط و مقررات و مشخصه های طرح های توسعه شهری طرح تفصیلی مشخص نمودن کاربری تمام زمین های واقع در محدوده ی قانونی طرح می باشد و فقط ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری انجام هرگونه تغییر غیر اساسی با تایید کمیسیون موضوع ماده مذکور می‌باشد ماده مذکور در تاریخ 1388/1/23 توسط مجلس شورای اسلامی مشمول اصلاحات جزئی گردید

قبل از ارسال درخواست تغییر غیر اساسی تغییر کاربری به کمیسیون موضوع باید به تایید شورای اسلامی شهر برسد شهرداری الزامی به موافقت و ارسال پرونده تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده 5 ندارد ولیکن در صورت عدم تملک املاک دارای کاربری های عمومی فضای سبز معاون فرهنگی آموزش و ... ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها و رعایت فرجه ی زمانی 5 ساله در قانون مذکور باید رعایت شود به استناد ماده 8 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در صورتی که با طرحهای جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند پس از بررسی و تصویب در شورای استان جهت رای گیری و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهند شد به عبارتی هرگونه تغییر اساسی در طرح با تصویب نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی قانونی است. هرگونه تقاضای درصدی از املاک برای تغییر کاربری توسط شهرداری به استناد آرای دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است از جمله دادنامه ی شماره 211 مورخ 85/4/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

البته در صورت عقد توافق نامه ی کتبی بین مالک و شهرداری در این خصوص موضوع بلا اشکال به نظر می رسد مگر در صورت ابطال توافق نامه توسط مراجع قضایی هرگونه تغییر کاربری باید با رعایت کامل مواد 47 و 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب78/10/12 هیات وزیران همراه باشد.

بر اساس ماده 47 آیین نامه مذکور پیشنهاد تغییر در طرح تفضیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با گزارش کارشناس دبیرخانه ی کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه حل جایگزین خواهد بود و همچنین در ماده 49 آیین‌نامه علاوه بر توجه به کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی در بررسی تغییرات طرح تفضیلی مواردی به شرح ذیل در تغییر کاربری تاکید شده است :

1. احراز ضرورت تغییر در طرح

2. پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزینی از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع چنانچه تغییر مربوط به کاربری های عمومی باشد

3. رعایت حقوق مکتسبه اشخاص

4. نحوه ی تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه‌های موجود. همچنین بر اساس ماده 50  آیین نامه مذکور تغییر کاربری زمینی که قبلا برای آن پروانه صادر شده است و کاربری آن تثبیت شده یا بر اساس طرح بنا احداث شده مجاز نمی باشد در صورتی که در آپارتمانها شهرداری اقدام به تغییر کاربری برخی از طبقات نماید مثلاً طبقه‌ی همکف را از مسکونی به تجاری تبدیل نماید موافقت کلیه ساکنین با این موضوع لازم است و این مورخ 89/1/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مجوز تغییر کاربری صادره توسط شهرداری شیراز در پرونده ای با موضوع فوق الذکر بر این نکته نیز تاکید دارد.برگرفته ازمچموعه تحلیلی و تفسیری مقررات اراضی داخل محدوده قانونی شهرها-عباس بشیری و...

برای مطالعه مطالب مربوط به تغییر کاربری و نمونه آراء دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 5 شهرسازی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


تغییر کاربری - قانون تغییر کاربری اراضی - تغییر کاربری زمین
وکیل پرونده های تغییر کاربری, اصولا مرجع موافقت با تغییر کاربری در محدوده شهر کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری است این کمیسیون بر اساس طرح تفصیلی و مطابق طرح جامع با تغییر کاربری املاک موافقت می نماید به شرط اینکه به اصول و مبنای طرح جامع خللی وارد نیاورد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها