نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


مقررات صدور عدم خلاف ساختمانی-مقررات گواهی عدم خلاف ملک-نحوه صدور گواهی ساختمانی-وکیل امور شهرداری-وکیل برای شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل شهرداری تهران-مراحل صدور پایانکار-مراحل صدور گواهی عدم خلاف-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت

عدم خلاف و پایان کار ساختمان

1_ عدم صدور پایان کار جهت بناهای مخروبه و لزوم اخذ عدم خلاف و پایان کار جهت انجام معاملات قطعی

با عنایت به اینکه ساختمان برحسب تعریف طرح جامع تهران عبارت است از هر بنای پوشیده که برای مسکن زندگی و یا فعالیت انسان و یا نگهداری کالا ماشین آلات و غیره در نظر گرفته شده است از طرفی با توجه به ماده صد قانون شهرداریها و بند 24 ذیل ماده 55 قانون مذکور احداث هرگونه ساختمان در محدوده قانونی شهرها بایستی با اخذ مجوز از شهرداری انجام پذیرد و گواهی پایان ساختمان قائم به پروانه های صادره بوده و تاییدی است بر صحت اجرا و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و در نتیجه استحکام بنا و اجازه بهره برداری از مستحدثات اجرا شده لذا با توجه به نکات فوق الذکر گواهی پایان ساختمان در مورد بناهایی که مخروبه بوده و غیر قابل استفاده می باشد موضوعیت ندارد.

از طرف دیگر با توجه به تبصره 8 از لایحه اصلاحی تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف اند در زمان انجام معاملات با اخذ گواهی پایان کار و یا عدم خلاف اقدام به انجام معامله نماید. لذا شهرداری می تواند نسبت به موارد فوق مراتب عدم شمول ملک مورد نظر را نسبت مقررات تبصره 1 ماده صد اعلام نماید.

2_ صدور عدم خلاف و پایان ساختمان به درخواست بانک در مواردی که مقرر است نسبت به املاک در وثیقه بانک بنا به درخواست بانک مربوطه و توان با ارائه تصویر پیش نویس سند انتقال اجرایی صادره از اجرای ثبت مفاصا حساب و گواهی عدم خلاف و یا پایان ساختمان به منظور انتقال ملک در قبال مطالبات بانک صادر گردد پس از رسیدگی های لازم برابر ضوابط و پرداخت حقوق شهرداری بر حسب وضعیت ملک و عملیات ساختمانی انجام شده گواهی عدم خلاف پایان ساختمان و یا مفاصاحساب لازم صادر خواهد شد. و در این گونه موارد نیازی به مراجعه مالک نمی باشد.

3_ ذکر غیر قابل تفکیک بودن عرصه ملک در گواهی های صادره نظر به اینکه ادارات ثبت در برخی موارد باستناد پایان ساختمان صادره از طرف شهرداری ها بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده شهر تهران را می نمایند لذا به منظور عدم ایجاد گرفتاری بعدی جهت مالکین مربوطه و نیز به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری باید در گواهی های صادره از ساختمان های احداثی قبل از سال 1349 یا پس از آن قید گردد که عرصه ملک غیر قابل تفکیک بوده و هرگونه افراز و تفکیک عرصه با توجه به ماده 101 قانون شهرداری مستلزم موافقت شهرداری می باشد.

4_ صدور گواهی عدم خلاف آپارتمانی در یک مجموعه ساختمانی اعم از بناهای مسکونی و تجاری و غیره صدور برگ عدم خلاف جهت واحد مورد تقاضا به شرط آنکه تخلفی در مشاعاتی که در سند قید شده انجام نگرفته باشد بلامانع است.

5_ صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار در مجتمع مسکونی در مجتمع های مسکونی صدور هرگونه گواهی عدم خلاف و یا پایان کار منوط به اجرا فضای خدماتی در حد پیشرفت کار قسمت های مسکونی خواهد بود و اخذ تعهد در این خصوص از هیئت مدیره تعاونی ضروری بوده و در پروانه صادره نیز قید خواهد شد در این صورت شرط ارائه صورت مجلس تفکیکی قبل از صدور پروانه ضرورت نخواهد داشت.

6_ انجام معاملات املاک با ارائه برگ پایان ساختمان و لزوم استعلام طرح های تفصیلی توسط دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معاملات املاک ارائه برگ پایان ساختمان با رعایت مقررات مربوطه کافی بوده و دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام طرح های تفصیلی از مناطق شهرداری تهران نمی باشند. بدیهی است خریداران در صورت تمایل می توانند وضعیت طرح‌های تفصیلی ملک مورد معامله را از شهرداری منطقه مربوطه استعلام نمایند.

7_ در صدور گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان توسط سیستم مکانیزه از درج شماره های دیگر به صورت دستی خودداری گردد. نظر به اینکه شماره و تاریخ صدور پروانه گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان توسط سیستم مکانیزه در گواهی های مربوطه درج میگردد از درج شماره های دیگری که بعضاً به صورت دستی در گواهی های مذکور انجام می‌گرفته باید خودداری گردد.

8_ صدور گواهی ساختمان جهت ساختمان های مخروبه و لغو یکجانبه گواهی ها گواهی پایان ساختمان برای پلاک هایی که دارای ساختمان مخروبه هستند صادر نمی گردد برای اینگونه پلاک ها و اماکن تنها به صدور گواهی احداث بنای قبل از سال 1349 آنهم به استناد اسناد معتبر اکتفاء خواهد شد ضمناً لغو یکجانبه گواهی های مختلف صادره از شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

9_ مدت اعتبار گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان به منظور تقلیل مراجعات تسریع در پاسخگویی و استفاده بهینه از سیستم مکانیزه مدت اعتبار گواهی پایان ساختمان و گواهی احداث ساختمان به تاریخ قبل از سال 1349 از شش ماه به یک سال از تاریخ صدور افزایش یافته است ضمناً اعتبار گواهی عدم خلاف 6 ماه از تاریخ صدور تعیین گردیده است بدیهی است خریداران ساختمان ها علی القاعده باید متن پایان ساختمان و عدم خلاف را با وضعیت ملک تطبیق نموده و در صورت وجود مغایرت اصلاح آن را از فروشندگان درخواست نمایند.برگرفته از حقوق مردم در شهرداری ها- جلیل پور سلیم بناب

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات دیگر در امور شهرسازی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


مراحل صدور پایانکار - مراحل صدور عدم خلاف ساختمان - وکیل متخصص امور شهرداری
مدت اعتبار پایانکار ساختمان,یکسال از تاریخ صدور و مدت اعتبار گواهی عدم خلاف ساختمان 6 ماه میباشد بنابراین خریدار میتواند در صورت لزوم از فروشنده تقاضای ارائه هر دوی اینها را در زمان معامله بنماید