نحوه استرداد اراضی واقع در طرح تعریض از شهرداری

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - شرایط اعاده مالکیت املاک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح


بهترین وکیل ماده 100-09125253824-بهترین وکیل امور شهرداری-09125253824-طرح تفصیلی-طرح تفصیلی چیست

نحوه استرداد اراضی واقع در طرح تعریض از شهرداری

ممکن است بر اساس مدلول طرح تفصیلی در برخی از مناطق شهرها، تعدادی از مالکین محلات یا مناطق مجبور به عقب نشینی در زمان تخریب و نوسازی شوند و البته این موضوع بسیار شایع است و بدون تردید موضوع عقب نشینی و طرح تعریض برای املاک می‌بایستی در طرح تفصیلی همان شهر و مقدار آن مشخص شود و مالک در زمان تخریب و نوسازی مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی و عقب نشینی نیز می‌باشد.

اما اگر اساسا مالک بدون دریافت هرگونه وجهی و به صورت رایگان و به مقدار و میزان مشخص ملک خویش را بابت طرح تعویض و فضای سبز حاشیه خیابان در اختیار شهرداری قرار دهد و البته در بازنگری طرح تفصیلی با عنوان طرح تفصیلی جدید فضای سبز حاشیه‌ای و تعریض خیابان منتفی شود در این صورت مالکین همچنان مالک آن مقدار از ملک رها شده خویش طبق طرح تفصیلی قدیم خواهند بود و می‌توانند آن مقدار از اراضی خود را که به صورت رایگان با عنوان طرح تعویض در اختیار شهرداری قرار دادند از شهرداری مسترد کنند اما چنانچه در ازای این طرح مالکین وجه یا هرگونه مزایای دیگری از شهرداری دریافت کرده باشند دیگر مالک آن مقدار از زمین رها شده خود نبوده ولو اینکه در طرح تفصیلی جدید طرح تعریض یا حاشیه فضای سبز منتفی شده باشد.

و البته :

اولا تفاوتی نمی‌کند که مالک با میل و رغبت یا به اجبار ملک خود را در اختیار شهرداری قرار داده باشد.

ثانیاً این مربوط به زمانی است که در طرح تفصیلی جدید ملک از حالت تعریض یا حاشیه فضای سبز خارج شده باشد در غیر این صورت در حالتی که در طرح تفصیلی جدید همچنان ملک این شرایط را داشته باشد امکان استرداد اراضی ولو بنا به ادعای عدم اجرای طرح توسط شهرداری، وجود ندارد

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

کریمی وکیل دعاوی شهردتاری و دیوان عدالت اداری-09125253824

این را هم بخوانید : طرح تفصیلی چیست ؟


طرح تفصیلی-09125253824 - طرح تفصیلی چیست - تعریف طرح
طرح تفصیلی شهرداری,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها