تعریف اراضی موات از دیدگاه حقوقی

در شاخه : انواع اراضی از منظر حقوقی و فقهی - اراضی موات


تعریف اراضی موات-نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری- نمونه رای کمیسیون ماده 12-وکیل تخصصی زمین شهری-بهترین وکیل زمین شهری-وکیل شکایت ازرای زمین شهری-وکیل متخصص کمیسیون ماده 12

تعریف اراضی موات از دیدگاه حقوقی

تملک اراضی و املاک از دیدگاه فقهی و تاثیر تقسیمات فقهی اراضی بر قوانین و مقررات و همچنین مراجع حل اختلاف اراضی را به سه دسته کلی اراضی موات بایر و دایر تقسیم نموده است. اراضی موات در لغت به معنی زمین های مرده و بی جان و خشک و بایر و زمین‌های ویرانی که مالک نداشته باشد گفته می شود در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده 27 قانون مدنی اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد البته به موجب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب1366/6/22 اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد همچنین به موجب ماده 4 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد بنابراین زمین برای اینکه مباح و موات باشد باید دارای دو شرط باشد:

شرط اول : مالک خاص نداشته باشد پس اگر زمینی که ملک اشخاص است به سبب اهمال مالکان آباد نباشد در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌شود چنین زمینی را بایر می نامند و احیا آن از موجبات تملک نیست.

شرط دوم : آبادی و کشت و زرع در آن نباشد آبادی زمین به تناسب انتفاعی که ازآن برده می‌شود متفاوت است ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می گویند زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد. اراضی موات با توجه به قوانین فعلی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است ماده 6 قانون زمین شهری در این خصوص مقرر می دارد: کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357/11/22 توسط دولت واگذار شده باشد.برگرفته از حقوق تملک اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری-غلامرضا بهاء الدین پور-دکتر علی مهاجری

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات بیشتری در مورد اراضی موات و کمیسیون ماده 12 زمین شهری اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دایر بر موات بودن ملک در دادگاه

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری-09125253824 - نمونه رای کمیسیون ماده 12 - وکیل متخصص کمیسیون ماده 12
وکیل متخصص کمیسیون ماده 12,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها