انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


انتقال کارمندان زن-رای در مورد انتقال کارمندان-شرایط انتقال کارمندان متاهل-وکیل امور استخدامی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل کارمندان در دیوان

در راستای حمایت از کیان خانواده موازین مربوط به انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر بر مقررات راجع به نقل و انتقالات کارکنان آموزش و پرورش حاکم است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900300471 مورخ 1392/02/25

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه مطابق اعلام شاکی همسر شاکی در شهر تبریز سکونت دارد و قاعدتاً شاکی نیز به تبعیت از همسرش باید در تبریز ساکن باشد عنایتا به اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کیان خانواده و بخشنامه شماره 75168/م/16055 مورخ 75/1/21 معاون وقت رئیس جمهور و همچنین بخشنامه شماره200/91/3807_91/12/17 معاون رئیس جمهور در خصوص انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر و اینکه موازین موصوف بر مقررات راجع به نقل و انتقال کارکنان آموزش و پرورش حاکم است علی‌هذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به موافقت با انتقال شاکی از هشترود به تبریز صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه واحدی _فرزد

درصورت تمایل به خواندن نمونه آراء دیگری در مورد امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


انتقال بانوان کارمند - نمونه رای انتقال کارمندان زن - نمونه رای دیوان عدالت
مقررات انتقال کارمندان زن به محل سکونت همسر,در راستای حمایت از کیان خانواده موازین مربوط به انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر بر مقررات راجع به نقل و انتقالات کارکنان آموزش و پرورش حاکم است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی