الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


وکیل برای شکایت از شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل متخصص ماده 100-وکیل تهران برای شهرداری

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می‌شود از وظایف شهرداری شمرده می‌شود اشخاص در صورت خودداری شهرداری از صدور پروانه ساخت مستند به جزالف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح شکایت می کنند

شاکی مالک 6 دانگ پلاک ثبتی به مساحت 7650 متر مربع می باشد حدود 20 سال است که در طرح کاربری فضای سبز قرار دارد و تاکنون اقدامی جهت اجرای طرح صورت نگرفته است طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 76 موضوع طرح پس از مدت مقرر 5 ساله منتفی است مالک از حقوق مالکانه برخوردار است و صدور پروانه نیز حسب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری است شهرداری از صدور پروانه استنکاف نموده درحالی که در مجاورت زمین مجتمع های متعدد با تراکم بالا احداث گردیده و برای پلاک مجاور ثبتی به شماره... طبق دادنامه... شعبه 28 دیوان پروانه صادر شده است.

شهرداری ها به عنوان مشتکی‌عنه در دعاوی الزام به صدور پروانه ساختمانی در لوایح تقدیمی به دیوان چنین پاسخ هایی را ارائه داده اند : _ بر اساس طرح تفصیلی مصوب پلاک مطروحه دارای کاربری سبز و در محدوده گستره گونه آ_ا می باشد . _ مطابق ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 تغییر کاربری و صدور پروانه خلاف کاربری فاقد وجاهت قانونی است. الف_ قصور شهرداری در تملک زمین در فرجه قانونی عدم تملک ملک در فرجه قانونی تعیین شده توسط شهرداری به استناد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها است .

ب_بلاتکلیف گذاشتن آن و معلق نمودن خواسته تا وقت و الی یوم غیر المعلوم خلاف قاعده لاضرر و اصل تسلیط است.....برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه مقررات و نمونه ارای بیشتری در مورد شکایت از شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079


الزام شهرداری برای پروانه ساخت - شکایت برای پروانه ساخت - شکایت از شهرداری
الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت,بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می‌شود از وظایف شهرداری شمرده می‌شود اشخاص در صورت خودداری شهرداری از صدور پروانه ساخت مستند به جزالف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح شکایت می کنند