وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


وکیل امور تامین اجتماعی-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی تهران-وکیل تخصصی تامین اجتماعی-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل شکایت از تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به دلیل ماهیت عمومی غیر دولتی مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده:130/16/91

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی با توجه به مدافعات طرف شکایت در لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه طبق مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی در مناطق دور افتاده جنگی و محروم مبنی بر اینکه قانون یاد شده مستخدمین دولتی و شرکت‌های دولتی را شامل می شود و برای سازمان تامین اجتماعی که سازمانی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل است نمی شود علی هذا با توجه به محتویات پرونده و به صراحت مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی در مناطق جنگی و محروم شامل کارمندان و مستخدمین دولتی می شود و برای شاکی که کارمند دولت نبوده و از مستخدمین دولتی نیست قابلیت اعمال ندارد حکم به رد شکایت صادر می گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه باقری_ عبدالمنافی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور استخدامی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


امور استخدامی کارکنان تامین اجتماعی - وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تهران در دیوان عدالت
وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی,سازمان تامین اجتماعی به دلیل ماهیت عمومی غیر دولتی مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی